AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet) är Jönköping Universitys flervetenskapliga satsning med fokus på tillämpad artificiell intelligens (AI), som görs med flera företag.

SPARK-symbol.
SPARK-symbol.
SPARK-symbol.

Jönköping Universitys (JU) forsknings- och utbildningsmiljö SPARK främjar genom spetsforskning företags utveckling av kunskapsintensiva produkter, tjänster och processer. Inom den miljön utvecklas nu den nya forskarsatsningen AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet).

- Ett genomgående tema i satsningen är att utveckla förmågan hos de deltagande företagen att tillämpa datadrivna och algoritmbaserade ansatser för verksamhetsutveckling, säger Joakim Wikner, professor i logistik på Tekniska Högskolan i Jönköping och projektledare för AFAIR.

Responsivitet syftar till företags förmåga att på ett konkurrenskraftigt sätt att följsamma mot marknadens krav och förändringar.

Forskarna i AFAIR ska bland annat titta på hur AI kan effektivisera flöden och arbetet med kunderbjudanden. De ska även undersöka hur organisationer hanterar teknikutveckling och på en mer strategisk nivå kan införa och utnyttja AI-baserade verktyg.

Inom projektet kommer därför datadrivna algoritmer och metoder baserade på maskinlärning anpassas och utvecklas. Då dessa lösningar är tänkta att utgöra beslutsstöd, alternativt fatta automatiska beslut, blir en viktig komponent deras förmåga att resonera kring och motivera sina rekommendationer eller beslut.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Nyckelföretag i AFAIR är: Combitech, Fagerhults belysning, Husqvarna, Saab Training Systems och Siemens Industrial Turbomachinery och fler företag kommer att ansluta efter hand.

Forskarna vid Jönköping University hoppas att det första projektet inom ramen för AFAIR ska dra igång under första kvartalet 2021.

AFAIR, Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Hör våra strategiska partners röster om AFAIR

Kontakta oss för mer information