Annika Engström

Universitetslektor arbetsorganisation

Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
E4216
Telefon
+46 36-10 1644
Signatur/Kortnamn
ENAN
Schema
Ändra din information

Forskning

 Annika Engströms forskningsintresse omfattar samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer. Hennes intresse riktar sig mot ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Pågående forskningsprojekt fokuserar ledares tillvaratagande av innovationskraft i den dagliga styrningen i leaninspirerade industriföretag. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, där kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker är central.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på följande länk InPot

Biografi

Annika är född 1964 i Kiruna. Hon tog sin examen till vägledare 1989 och kom till Jönköping 1990 där hon vidareutbildade sig med en Masterexamen i Pedagogik. Annika har, vid sidan av sin vägledargärning, ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och vid Högskolan i Jönköping samt på konsultbasis i eget företag. Sedan 2006 är hon utöver sin forskning verksam som lärare vid JTH där hon undervisar i kurser inom kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling. Annika har genom åren på JTH haft olika ansvarsuppdrag som samordnare och programledare. I juni 2014 disputerade Annika vid Helix och institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet i pedagogik med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet – en studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag".

Annika Engström - Samspel för effektivitet

Antologibidrag

Engström, A. (2017). Effektivt samspel i organisationer. Lund: Studentlitteratur AB More information
Engström, A. Wikner, J. (2017). Identifying scenarios for ambidextrous learning in a decoupling thinking context. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information

Artikel

Bjursell, C. Engström, A. (2017). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration. : Springer More information
Engström, A. (2016). Arbetsmöten. : Malmö högskola More information

Avhandling

Engström, A. (2014). Lärande samspel för effektivitet. Linköping Studies in Behavioural Science. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Konferensbidrag

Engström, A. Johansson, A. (2017). Working meetings and inspiration for learning. More information
Bäckstrand, J. Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. More information
Elvnäs, S. Engström, A. Carter, N. (2017). Leading production and innovation. Turku: University of Turku More information
Engström, A. (2017). Effectiveness in meetings. Groups dealing with ambidexterity dilemma. More information
Käkelä, N. Bäckstrand, J. Engström, A. (2017). Viskleken. More information
Engström, A. (2016). Separate to integrate the task as a whole in work meetings?. More information
Bjursell, C. Engström, A. (2016). Barriers to managing knowledge and learning in university. More information
Johansson, A. Engström, A. McKelvie, A. (2016). An In-depth Investigation of Employee-driven Innovation. More information
Johansson, A. Engström, A. (2016). Effectual learning in SME’s – activities promoting transformation in place of frustration. : Queensland University of Technology, Australian Centre for Entrepreneurship Research More information
Engström, A. Johansson, A. (2016). Effectual learning in SME’s to promote transformation instead of frustration. More information
Bäckstrand, J. Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. More information
Engström, A. (2011). Organizational learning in cross-functional teams. A study of a small manufacturing company. More information
Engström, A. (2011). Teams effectiveness in small medium sized manufacturing company. More information

Rapport

Engström, A. (2007). Påverkansprocesser i vuxnas lärande. Rapport / Encell. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation/Encell More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information