Joakim Wikner

Professor Logistik
Teknologie doktor

Docent, Tekn. Dr.

Forskning

Logistik, och då i synnerhet logistik med utgångspunkt i produktion, har spelat en central roll i Joakims verksamhet sedan tidigt 90-tal.

Forskningens inriktning inom logistik vid JTH är mot produktionsintensiva försörjningskedjor och omfattar särskilt planering och styrning, samverkan i gränssnitten med kunder och leverantörer samt lageradministration och materialhantering. Utgångspunkten är genomgående en värdedriven och processbaserad systemansats som grundsyn på hela verksamheten men fokus är på att identifiera en konkurrenskraftig balans mellan effektivitet och responsivitet. I forskningen strävar vi mot att kombinera konceptuell teoriutveckling och tillämpning av dessa, och andra, koncept i industriella sammanhang.

Biografi

Efter 20 år i Linköping kom Joakim till JTH i oktober 2006 där han är professor i Logistik. Stor del av tiden i Linköping tillbringades på Linköpings tekniska högskola där han 1991 avlade civilingenjörsexamen i datateknik. 1989-1990 tillbringade han i Cardiff, Wales där han erhöll en Master of Science i Systems Engineering. 1991 började han som doktorand i Produktionsekonomi och avlade en teknologie doktorsexamen i produktionsekonomi 1994 och var sedan universitetslektor där till och med 2006. Under perioden 1997-2006 arbetade han 60 procent av sin tid i industrin, huvudsakligen med affärssystem på Intentia Consulting och senare på IFS R&D. 2006 blev han docent i Produktionsekonomi. Joakim såg dagens ljus 1964 för första gången och är född och uppväxt i Persåsen i Jämtland.

Artikel

Hedvall, L., Mattsson, S., Wikner, J. (2023). Identification and selection of safety buffers in manufacturing companies Production planning & control (Print). More information
Engström, A., Käkelä, N., Wikner, J. (2022). Ambidextrous learning in a customer order–based context Learning Organization, 29(2), 116-128. More information
Tiedemann, F., Wikner, J., Johansson, E. (2021). Understanding lead-time implications for financial performance – a qualitative study Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 183-207. More information
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2626-2631. More information
Wikner, J. (2018). An ontology for flow thinking based on decoupling points - unravelling a control logic for lean thinking Production & Manufacturing Research, 6(1), 433-469. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25. More information
Wikner, J., Tiedemann, F. (2017). Frikopplingstänkande och kundanpassning jämfört med variantspridning i termer av form, plats och tid Bättre Produktivitet, 18-23. More information
Wikner, J., Yang, B., Yang, Y., Williams, S. (2017). Decoupling thinking in service operations: a case in healthcare delivery system design Production planning & control (Print), 28(5), 387-397. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21. More information
Naim, M., Spiegler, V., Wikner, J., Towill, D. (2017). Identifying the causes of the bullwhip effect by exploiting control block diagram manipulation with analogical reasoning European Journal of Operational Research, 263(1), 240-246. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 10(2), 185-205. More information
Wikner, J., Johansson, E. (2015). Inventory classification based on decoupling points Production & Manufacturing Research, 3(1), 218-235. More information
Wikner, J. (2012). Kundorderstyrning och frikopplingszoner Bättre produktivitet, 10-18 Stockholm: Janbrink . More information
Wikner, J. (2012). A service decoupling point framework for logistics, manufacturing, and service operations , 4(3/4), 330-357. More information
Spiegler, V., Naim, M., Wikner, J. (2012). A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience International Journal of Production Research, 50(21), 6162-6187. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor Bättre Produktivitet, 8(8), 12-16 Stockholm: Janbrink media . More information
Wong, H., Wikner, J., Naim, M. (2010). Evaluation of postponement in manufacturing systems with non-negligible changeover times Production planning & control (Print), 21(3), 258-273. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning Bättre produktivitet, 12-16 Stockholm: Janbrink Media . More information
Wong, H., Wikner, J., Naim, M. (2009). Analysis of form postponement based on optimal positioning of the differentiation point and stocking decisions International Journal of Production Research, 47(5), 1201-1224. More information
Wikner, J., Tang, O. (2008). A structural framework for closed-loop supply chains The International Journal of Logistics Management, 19(3), 344-366 Bingley: Emerald . More information
Naim, M., Wikner, J., Grubbström, R. (2007). A Net Present Value Assessment of Make-To-Order and Make-To-Stock Manufacturing Systems Omega: The International Journal of Management Science, 35(5), 524-532. More information
Wikner, J., Naim, M., Rudberg, M. (2007). Exploiting the Order Book for Mass Customized Manufacturing Control Systems With Capacity Limitations IEEE transactions on engineering management, 54(1), 145-155. More information
Wikner, J. (2006). Affärssystem och lean production: det bästa av två världar Intelligent logistik, 10-. More information
Olhager, J., Selldin, E., Wikner, J. (2006). Decoupling the Value Chain International Journal of Value Chain Management, 1(1), 19-32. More information
Wikner, J. (2006). Analysis of Smoothing Techniques: Application to Production-Inventory Systems Kybernetes, 35(9), 1323-1347. More information
Wikner, J., Rudberg, M. (2005). Introducing a Customer Order Decoupling Zone in Logistics Decision-Making International Journal of Logistics, 8(3), 211-224. More information
Wikner, J. (2005). Dynamic Analysis of a Production-Inventory Model Kybernetes, 34(6), 803-823. More information
Wikner, J., Rudberg, M. (2005). Integrating Production and Engineering Perspectives on the Customer Order Decoupling Point International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 623-641. More information
Rudberg, M., Wikner, J. (2004). Mass Customization in Terms of the Customer Order Decoupling Point Production planning & control (Print), 15(4), 445-458. More information
Wikner, J. (2003). Continuous-Time Dynamic Modelling of Variable Lead Times International Journal of Production Research, 41(12), 2787-2798. More information
Olhager, J., Rudberg, M., Wikner, J. (2001). Long-Term Capacity Management: Linking the Perspectives from Manufacturing Strategy and Sales and Operations Planning International Journal of Production Economics, 69(2), 215-225. More information
Olhager, J., Wikner, J. (2000). Perspektiv på modeller och metoder för produktionslogistik Bättre produktivitet, 12-15. More information
Olhager, J., Wikner, J. (2000). Production Planning and Control Tools Production planning & control (Print), 11(3), 210-222. More information
Agrell, P., Wikner, J. (1996). A Coherent Methodology for Productivity Analysis Employing Integrated Partial Efficiency International Journal of Production Economics, 46-47, 401-411. More information
Grubbström, R., Wikner, J. (1996). Inventory Trigger Control Policies Developed in Terms of Control Theory International Journal of Production Economics, 45(1-3), 397-406. More information
Agrell, P., Wikner, J. (1996). An MCDM Framework for Dynamic Systems International Journal of Production Economics, 45(1-3), 279-292. More information
Wikner, J., Naim, M., Towill, D. (1992). The System Simplification Approach in Understanding the Dynamic Behaviour of a Manufacturing Supply Chain Journal of Systems Engineering, 2, 164-178. More information
Towill, D., Naim, M., Wikner, J. (1992). Industrial Dynamics Simulation Models in the Design of Supply Chains International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22(5), 3-13. More information
Wikner, J., Towill, D., Mohammed, N. (1991). Smoothing Supply Chain Dynamics International Journal of Production Economics, 22(3), 231-248. More information

Doktorsavhandling

Wikner, J. (1994). Dynamic Modelling and Analysis of Information Flows in Production-Inventory and Supply Chain Systems (Doctoral thesis). Profil, Linköping More information

Antologibidrag

Wikner, J. (2012). Grad av kundorderstyrning. In: Gösta Hultén (Ed.), Bonnier ledarskapshandböcker: Inköp & Logistik (pp. 5.1 / 1 -5.1 / 25). Stockholm: Bonnier Ledarskap More information
Berger, A., Wikner, J. (2006). Affärssystem och Lean produktion: det bästa av två världar. In: John Bicheno (Ed.), Ny verktygslåda för Lean: för snabbt och flexibelt flöde (pp. 118 -119). Göteborg: Revere AB More information
Olhager, J., Wikner, J. (1998). A framework for integrated material and capacity based master scheduling. In: Andreas Drexl, Alf Kimms (Ed.), Beyond Manufacturing Resource Planning (MRP II): advanced models and methods for production planning (pp. 3 -20). Berlin: Springer-Verlag New York More information

Konferensbidrag

Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2020). Ett koncept för adaptiv dimensionering av säkerhetsbuffertar. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020. More information
Wikner, J., Tiedemann, F. (2019). Customization and Variants in Terms of Form, Place and Time. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Tiedemann, F., Wikner, J. (2019). Postponement Revisited – A Typology for Displacement. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Adaptiv buffertstyrning baserad på önskad servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Dimensionering av kötider baserat på önskad utnyttjningsgrad och servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Wikner, J., Hedvall, L. (2018). A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018. More information
Tiedemann, F., Wikner, J. (2018). Some Common and Fundamental Characteristics of Four Supply Chain Strategies – Customization, Leagility, Postponement and Segmentation. 25th EurOMA International Annual Conference, June 24 - 26, 2018, Budapest, Hungary. More information
Sollander, K., Engström, A., Wikner, J. (2018). A framework for task-based ambidexterity in manufacturing SMEs. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Engström, A., Wikner, J. (2017). Identifying scenarios for ambidextrous learning in a decoupling thinking context. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, September 3-7, 2017.. More information
Hedvall, L., Hilletofth, P., Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. The 24th EurOMA conference, 1st-5th July 2017, Edinburgh. More information
Hedvall, L., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2017, Hamburg, Germany, 3 - 7 September 2017. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategiska ledtiders inverkan på räntabilitet. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016: Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016.. More information
Wikner, J., Tiedemann, F. (2016). Kundanpassning och variantspridning i termer av form, plats och tid. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016; Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016.. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategic lead-time implications on return on assets. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway. More information
Wikner, J. (2015). Financial measures and their relations to decoupling points and decoupling zones. International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December 2013 Bangkok, Thailand. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013. More information
Wikner, J. (2012). Kundorderstyrning och frikopplingszoner. Plans forsknings- och tillämpningskonferens. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J., Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. 14th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Lund, Sweden, 22-23 August 2012. More information
Naim, M., Wikner, J., Towill, D., Marques, V. (2012). Mitigating the bullwhip effect by exploiting archetypes of complex production and inventory control systems. 17th International Working Seminar on Production Economics, 20-25th February 2012, Innsbruck, Austria. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, The Netherlands, 1-5 July 2012. More information
Wikner, J. (2011). Ledtidsbaserat ramverk för kundorderstyrning. Stockholm: Plan, PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. 18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge, UK, 3-6 July 2011. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Logistikföreningen PLAN, 12th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Skövde, Sweden, 18-19 August 2010. More information
Wikner, J., Johansson, E., Persson, T. (2009). Process based inventory classification. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN, 11th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Växjö, Sweden, 19-20 August 2009. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen, 10th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Gothenburg, Sweden, 27-28 August 2008. More information
Wikner, J., Wong, H., Naim, M. (2007). Postponement based on the positioning of the differentiation and decoupling points. New York: Springer, International IFIP TC 5, WG 5.7 Conference on Advances in Production Management Systems (APMS 2007), September 17–19, Linköping, Sweden. More information
Wikner, J., Tang, O. (2006). Differentiering inom återkopplade logistiksystem baserat på kundorderpunkten. Trollhättan: Högskolan Väst, Plans forsknings- och tillämpningskonferens 2006. More information
Wikner, J. (2005). Hantering av osäkerhet i försörjningskedjor med utgångspunkt i frikopplingspunkter. Borås: Högskolan i Borås, PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Borås den 18-19 augusti 2005. More information
Rudberg, M., Wikner, J. (2002). The customer order decoupling point: definition and application areas. Linköping: Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings universitet, PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2002. More information
Wikner, J., Towill, D., Naim, M. (1991). A Reference Model for Smoothing Supply Chain Dynamics. the XIth International Conference on Production Research. More information

Övrigt

Wikner, J. (1990). Dynamic Analysis of the Forrester Supply Chain. More information
Hedvall, L., Mattsson, S., Wikner, J. . A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companies. More information
Käkelä, N., Wikner, J. . Conceptualization of solution spaces for customization. More information
Käkelä, N., Wikner, J. . Evaluating tendering invitations in engineer-to-order environments. More information
Forslund, H., Hedvall, L., Wikner, J., Mattsson, S. . Implementing adaptive dimensioning of safety buffers. More information

Proceedings (redaktörskap)

Hertz, S., Hultman, J., Wikner, J. (Eds.). (2010). International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Special Issue: Selected papers from the 21st NOFOMA Conference 2009. More information
Olhager, J., Persson, F., Selldin, E., Wikner, J. (Eds.). (2002). Produktionslogistik 2002: modeller för effektiv produktionslogistik : artiklar från PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2002. , Linköping: Institutionen för produktionsekonomi, Univ. More information