Susanna Anderstaf

Lecturer in Teacher Science
Department of Education , School of Education and Communication
Doctoral Student in Education
Doctoral Programmes , School of Education and Communication

Article

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2021). ‘Sometimes we have to clash’: how preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences Intercultural Education, 32(3), 296-310. More information

Book chapter

Anderstaf, S., Samuelsson, T. (2022). Att utveckla interkulturella perspektiv via skönlitterära verk. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 137 -158). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Conference paper

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017.. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2012). ”HALLÅ, HUR GÖR MAN?” : Systematiska analyser för uppföljning och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen. Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober 2012. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2011). Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskola. Förskoleplattformen vid Högskolan i Jönköpuings öppna föreläsningsserie. More information

Report

Anderstaf, S., Mrak, L., Öhman, C. (2021). "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare. Jönköping: Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation More information