Susanna Anderstaf

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister

Konferensbidrag

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017.. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2012). ”HALLÅ, HUR GÖR MAN?” : Systematiska analyser för uppföljning och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen. Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober 2012. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2011). Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskola. Förskoleplattformen vid Högskolan i Jönköpuings öppna föreläsningsserie. More information