Susanna Anderstaf

Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister
OLIK-ombud

Kontakt

Rum
Hb224
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Konferensbidrag

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017..
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2011). Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskola. Förskoleplattformen vid Högskolan i Jönköpuings öppna föreläsningsserie.