Susanna Anderstaf

Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister
OLIK-ombud

Kontakt

Rum
Hb224
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2021). ‘Sometimes we have to clash’: how preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences Intercultural Education. More information

Konferensbidrag

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017.. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2012). ”HALLÅ, HUR GÖR MAN?” : Systematiska analyser för uppföljning och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen. Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober 2012. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2011). Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskola. Förskoleplattformen vid Högskolan i Jönköpuings öppna föreläsningsserie. More information