Susanna Anderstaf

Universitetsadjunkt i lärarvetenskap
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Susanna forskningsintresse  handlar om demokrati och kulturell mångfald på förskolan. På förskolan ska  utbildningen  förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, individens frihet och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, men hur sker detta?  Susannas frågor rör sig kring dessa värden utifrån social hållbarhet och ett interkulturellt perspektiv. Dels  hur  förskollärare  kan hantera de dilemman som kan uppstå  kring  kulturell mångfald och hur de kan genom dessa dilemman utveckla interkulturell pedagogisk kompetens.  Dels hur  familjer som är nyanlända till Sverige upplever den första tiden på förskolan. Vad kan förskollärare lära av dessa upplevelser utifrån ett  interkulturellt perspektiv.

Orcid.org/ 0000-0001-9384-2132 

 

Artikel

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2021). ‘Sometimes we have to clash’: how preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences Intercultural Education, 32(3), 296-310. More information

Antologibidrag

Anderstaf, S., Samuelsson, T. (2022). Att utveckla interkulturella perspektiv via skönlitterära verk. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 137 -158). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Konferensbidrag

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017.. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2012). ”HALLÅ, HUR GÖR MAN?” : Systematiska analyser för uppföljning och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen. Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober 2012. More information
Eidevald, C., Anderstaf, S. (2011). Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskola. Förskoleplattformen vid Högskolan i Jönköpuings öppna föreläsningsserie. More information

Rapport

Anderstaf, S., Mrak, L., Öhman, C. (2021). "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare. Jönköping: Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation More information