Pontus Bäckström

Affiliated researcher
Affiliated researchers , School of Education and Communication

Research

Pontus' research interests focus on what is happening in the classroom when teachers teach their classes, bur also the conditions surrounding teachers’ instruction. Why do teachers do what they do? The research hereby also connects to areas such as school segregation, peer effects and teachers’ instructional practices.

In his licentiate thesis Pontus studied the mechanisms behind peer effects. The study revealed that peer affects amongst other arises through the steering and limiting effect class composition has upon the teachers’ instruction.

Awards

European Educational Research Association (EERA), ERC Best Paper Award 2020, for the paper “The Mechanisms of Peer-Effects in Education: A Frame-factor Analysis of Instruction”.

Background

Pontus is a certified teacher in social sciences and philosophy. A part of a career as a secondary school teacher, he has worked for the Swedish School Inspectorate and the Swedish Ministry of Education. Parallel to being a PHD-candidate he works for Swedish Teachers’ Union.

Article

Milner, A., Bäckström, P., Ernestam, J. (2024). Constructing solidarity through social justice in education: from collaboration and conflict to amalgamation between Swedish teacher unions Globalisation, Societies and Education. More information
Bäckström, P. (2023). Exploring mechanisms of peer-effects in education: a frame-factor analysis of instruction Educational review (Birmingham), 7(75), 1387-1405. More information
Bäckström, P. (2023). Peer effects in education: Theoretical synthesis of frame factor theory and opportunity to learn using TIMSS 2011 International Journal of Educational Research, 121. More information
Bäckström, P. (2022). Friskolorna: Vår tids differentieringsfråga Dagens Arena. More information
Öberg, J., Bäckström, P. (2021). Kanon eller inte kanon?: En enkätstudie bland samhällskunskapslärare i årskurs 7-9 Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 11(2), 20-46. More information
Bäckström, P. (2021). Psykisk påfrestning och samvetsstress i lärares arbetsliv Arbetsmarknad & Arbetsliv, 27(3), 27-44. More information
Bäckström, P. (2021). School Composition, Disruptive Classroom Behaviour and Student Results: A Study of Mechanisms of Peer Effects Nordic Studies in Education, 41(2), 167-184. More information
Bäckström, P. (2015). Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat? Utbildning och Demokrati, 24(2), 55-72. More information

Book

Isaksson, C., Bäckström, P. (2022). Bokslut: Lärarnas Riksförbund 2000—2022: Ett stycke svensk skolpolitisk historia. Stockholm: Ekerlids förlag More information

Doctoral thesis

Bäckström, P. (2024). Exploring mechanisms of peer effects in education: Frame factor analyses of classroom instruction (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Book chapter

Bäckström, P. (2022). Studiero genom reglering? En diskussion om att utvärdera en bred läroplansreform. In: L. Lerwall, A. Nilsson & J. Novak (Ed.), Utbildningsmiljö och utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen (pp. 35 -46). Uppsala: Iustus förlag More information

Conference paper

Bäckström, P. (2024). Synthesizing frame factor theory and opportunity to learn to a theory on peer effects in education. QRM Annual Conference, Gothenburg University, June 10-11 2024. More information
Bäckström, P. (2023). Peer effects in education: A synthesis of frame factor theory and opportunity to learn. 10th IEA IRC, 28–30 June 2023, Dublin, Ireland. More information
Bäckström, P. (2022). Peer effects in education: Theoretical synthesis and empirical estimation. Reykjavík: School of Education, University of Iceland, NERA Conference 2022, Reykjavík, Iceland, 1-3 June 2022. More information
Bäckström, P. (2021). The Mechanisms of Peer-Effects in Education: A Frame Factor Analysis. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021. More information

Licentiate thesis

Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information