Pontus Bäckström

Forskning

Pontus forskningsintressen handlar om vad som händer i klassrummet när lärare undervisar, men också om förutsättningarna för lärarnas undervisning. Varför gör lärare det de gör? Forskningen spänner därför över frågor som kamrateffekter i undervisningen till lärares undervisningspraktiker och skolsegregation. 

I sin licentiatavhandling studerade Pontus mekanismerna bakom kamrateffekter i skolundervisningen, där kamrateffekter avser den betydelse en elevs klasskamrater har för elevens egna resultat. Studien visade att kamrateffekterna bland annat uppstår genom den delvis styrande och begränsande effekt elevsammansättningen har på lärarens undervisning.

Utmärkelser

European Educational Research Association (EERA), ERC Best Paper Award 2020, for the paper “The Mechanisms of Peer-Effects in Education: A Frame-factor Analysis of Instruction”.

Bakgrund

Pontus är legitimerad lärare och behörig att undervisa i samhällskunskap och filosofi. Förutom att ha arbetat som gymnasielärare har han också arbetat på Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Parallellt med sina doktorandstudier arbetar han på Lärarnas Riksförbunds kansli i Stockholm.

Artikel

Bäckström, P. (2021). Psykisk påfrestning och samvetsstress i lärares arbetsliv Arbetsmarknad & Arbetsliv.
Bäckström, P. (2015). Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat? Utbildning och Demokrati, 24(2), 55-72.

Licentiatavhandling

Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication).