Pontus Bäckström

Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

I sin forskning studerar Pontus så kallade kamrateffekter, det vill säga vilken betydelse en elevs klasskamrater har för elevens egna skolresultat. I sin kommande avhandling undersöker han detta genom att analysera svenska data ur TIMSS 2015.

Artikel

Bäckström, P. (2015). Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat? Utbildning och Demokrati, 24(2), 55-72.

Licentiatavhandling

Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication).