Pontus Bäckström

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Pontus forskningsintressen handlar om vad som händer i klassrummet när lärare undervisar, men också om förutsättningarna för lärarnas undervisning. Varför gör lärare det de gör? Forskningen spänner därför över frågor som kamrateffekter i undervisningen till lärares undervisningspraktiker och skolsegregation. 

I sin licentiatavhandling studerade Pontus mekanismerna bakom kamrateffekter i skolundervisningen, där kamrateffekter avser den betydelse en elevs klasskamrater har för elevens egna resultat. Studien visade att kamrateffekterna bland annat uppstår genom den delvis styrande och begränsande effekt elevsammansättningen har på lärarens undervisning.

Utmärkelser

European Educational Research Association (EERA), ERC Best Paper Award 2020, for the paper “The Mechanisms of Peer-Effects in Education: A Frame-factor Analysis of Instruction”.

Bakgrund

Pontus är legitimerad lärare och behörig att undervisa i samhällskunskap och filosofi. Förutom att ha arbetat som gymnasielärare har han också arbetat på Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Parallellt med sina doktorandstudier arbetar han på Sveriges Lärares kansli i Stockholm.

Artikel

Milner, A., Bäckström, P., Ernestam, J. (2024). Constructing solidarity through social justice in education: from collaboration and conflict to amalgamation between Swedish teacher unions Globalisation, Societies and Education. More information
Bäckström, P. (2023). Exploring mechanisms of peer-effects in education: a frame-factor analysis of instruction Educational review (Birmingham), 7(75), 1387-1405. More information
Bäckström, P. (2023). Peer effects in education: Theoretical synthesis of frame factor theory and opportunity to learn using TIMSS 2011 International Journal of Educational Research, 121. More information
Bäckström, P. (2022). Friskolorna: Vår tids differentieringsfråga Dagens Arena. More information
Öberg, J., Bäckström, P. (2021). Kanon eller inte kanon?: En enkätstudie bland samhällskunskapslärare i årskurs 7-9 Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 11(2), 20-46. More information
Bäckström, P. (2021). Psykisk påfrestning och samvetsstress i lärares arbetsliv Arbetsmarknad & Arbetsliv, 27(3), 27-44. More information
Bäckström, P. (2021). School Composition, Disruptive Classroom Behaviour and Student Results: A Study of Mechanisms of Peer Effects Nordic Studies in Education, 41(2), 167-184. More information
Bäckström, P. (2015). Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat? Utbildning och Demokrati, 24(2), 55-72. More information

Bok

Isaksson, C., Bäckström, P. (2022). Bokslut: Lärarnas Riksförbund 2000—2022: Ett stycke svensk skolpolitisk historia. Stockholm: Ekerlids förlag More information

Doktorsavhandling

Bäckström, P. (2024). Exploring mechanisms of peer effects in education: Frame factor analyses of classroom instruction (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Bäckström, P. (2022). Studiero genom reglering? En diskussion om att utvärdera en bred läroplansreform. In: L. Lerwall, A. Nilsson & J. Novak (Ed.), Utbildningsmiljö och utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen (pp. 35 -46). Uppsala: Iustus förlag More information

Konferensbidrag

Bäckström, P. (2024). Synthesizing frame factor theory and opportunity to learn to a theory on peer effects in education. QRM Annual Conference, Gothenburg University, June 10-11 2024. More information
Bäckström, P. (2023). Peer effects in education: A synthesis of frame factor theory and opportunity to learn. 10th IEA IRC, 28–30 June 2023, Dublin, Ireland. More information
Bäckström, P. (2022). Peer effects in education: Theoretical synthesis and empirical estimation. Reykjavík: School of Education, University of Iceland, NERA Conference 2022, Reykjavík, Iceland, 1-3 June 2022. More information
Bäckström, P. (2021). The Mechanisms of Peer-Effects in Education: A Frame Factor Analysis. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021. More information

Licentiatavhandling

Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information