Lina Mrak

Lecturer in Education
Department of Education , School of Education and Communication

Contact

Room
Hb237
Telephone
SMS-number
+46 73-910 08 89
Change your information

Article

Lecusay, R., Mrak, L., Nilsson, M. (2022). What is Community in Early Childhood Education and Care for Sustainability?: Exploring Communities of Learners in Swedish Preschool Provision International Journal of Early Childhood, 54, 51-74. More information

Conference paper

Lecusay, R., Mrak, L., Nilsson, M. (2021). Sustainability in early childhood: perspectives of professionals and children. 30th EECERA Annual Conference, Democratic Early Childhood Pedagogies, Online Festival, 1st – 17th September 2021. More information
Lecusay, R., Mrak, L., Aktaş, V. (2019). Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, 28 augusti, 2019, Jönköping. More information
Nilsson, M., Lecusay, R., Mrak, L., Ferholt, B., Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. European Early Childhood Education Research Conference, Barcelona, Spain, September 7-10 2015. More information
Alnervik, K., Nilsson, M., Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik: Som en meningsskapande dans. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning. Nationell konferens, 22-23 april 2015, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings högskola. More information

Report

Anderstaf, S., Mrak, L., Öhman, C. (2021). "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare. Jönköping: Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation More information