Lina Mrak

Universitetsadjunkt Utbildningsvetenskap
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation

Konferensbidrag

Lecusay, R., Mrak, L., Aktaş, V. (2019). Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, 28 augusti, 2019, Jönköping.
Nilsson, M., Lecusay, R., Mrak, L., Ferholt, B., Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. European Early Childhood Education Research Conference, Barcelona, Spain, September 7-10 2015.
Alnervik, K., Nilsson, M., Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik: Som en meningsskapande dans. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning. Nationell konferens, 22-23 april 2015, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings högskola.