Birgitta Lundberg

Lecturer in Mathematics and Language Didactics
Department of Natural and Social Sciences , School of Education and Communication

Conference paper

Lundberg, B., Mathson, S. (2021). VA–MER? - ett forskningsbaserat samverkansprojekt inom ramen för ULF. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Ekdahl, A., Lundberg, B., Keerekes, K. (2019). Matematik i förskoleklassen VA-MER: Ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och Mathematics Education Research. Forskningsbaserad undervisning - praktik och teori i samverkan, 12 november 2019, Jönköping, Sverige. More information

Other publications

Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2021). Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion. More information
Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2017). Medveten reflektion. More information
Schmidt, C., Lundberg, B., Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket More information