Birgitta Lundberg

Universitetsadjunkt matematik inrikning didaktik
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Konferensbidrag

Ekdahl, A., Lundberg, B., Keerekes, K. (2019). Matematik i förskoleklassen VA-MER: Ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och Mathematics Education Research. Forskningsbaserad undervisning - praktik och teori i samverkan, 12 november 2019, Jönköping, Sverige.

Övrigt

Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2017). Medveten reflektion.
Schmidt, C., Lundberg, B., Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket