Action competence for sustainable development requires, among other things, knowledge in the natural sciences. The project has investigated how this can be promoted in teaching within the natural science subjects.

Publications

Gunnarsson, R., Hellquist, B., Strömdahl, H. & Zelic, D. (2018) Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter. Journal of research in science training, 55: 503-525.

Examples of some previously completed work in the area:

Engborg, Sine och Knutsson, Anneli (2010). Energiundervisning - en studie om gymnasielärares tankar om energi.

Hedén, Lotta och Jonsson, Ida (2010). "Dom är svinsmå. Allt det här är vattenmolekyler!" - en kvalitativ undersökning i årskurs 3 om elevers resonemang av vattnets fasövergångar.

Ishac, Rand (2017). Lärares beskrivning av innehåll och val av undervisningsmetod i år 4-6.

Karlsson, AnnaSara (2010). Materiens partikelnatur och densitet - en studie om gymnasieelevers uppfattningar.

Windestål, Johanna (2010). Elever förklarar vardagliga fenomen med partikelmodeller - hur elever resonerar kring avdunstning och kondensation av vatten.