Handlingskompetens för hållbar utveckling kräver bland annat kunskaper inom naturvetenskap. Projektet har undersökt hur detta kan främjas i undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena.

Publikationer

Gunnarsson, R., Hellquist, B., Strömdahl, H. & Zelic, D. (2018) Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter. Journal of research in science training, 55: 503-525.

Exempel på några tidigare genomförda arbeten inom området:

Engborg, Sine och Knutsson, Anneli (2010). Energiundervisning - en studie om gymnasielärares tankar om energi.

Hedén, Lotta och Jonsson, Ida (2010). "Dom är svinsmå. Allt det här är vattenmolekyler!" - en kvalitativ undersökning i årskurs 3 om elevers resonemang av vattnets fasövergångar.

Ishac, Rand (2017). Lärares beskrivning av innehåll och val av undervisningsmetod i år 4-6.

Karlsson, AnnaSara (2010). Materiens partikelnatur och densitet - en studie om gymnasieelevers uppfattningar.

Windestål, Johanna (2010). Elever förklarar vardagliga fenomen med partikelmodeller - hur elever resonerar kring avdunstning och kondensation av vatten.