student
2019-05-02

2019-05-02

Välkommen till en inspirations- och informationsdag om Minor Field Studies (MFS)

Är du i slutet av dina högskolestudier och intresserad av globala utvecklingsfrågor, hållbarhet och interkulturellt utbyte? Då är det här något för dig!

Under denna informations- och inspirationsdag får du chansen att träffa och prata med mer än 20 studenter som har tagit sin MFS i elva olika utvecklingsländer - alla med fokus på hållbar utveckling i de aktuella länderna.

När? 28 maj kl. 15.30 - 17.30.

Var? Hälsohögskolan, Forum Humanum, 3:e vån

Ta chansen att delta i MFS och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din högskoleutbildning samla data till ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå på plats i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för en hållbar ekonomisk, social, politisk eller kunskapsmässig utveckling i det land du åker till.

Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. Ditt insamlade material använder du för din kandidat-, magister- eller masterexamen. Ett ytterligare syfte med programmet är att förbereda dig för arbete med globala utvecklingsfrågor.

MFS är ett SIDA-finansierat program med syfte att ge svenska och nordiska studenter, eller studenter med permanent uppehållstillstånd här, möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

Mer information finns på Studentwebben eller PingPong.

Hand med groende växt