student
2020-11-04

2020-11-04

Skärpta råd i länet medför ytterligare anpassningar av verksamheten

Jönköping University gör nu fler anpassningar av verksamheten efter införandet av lokala allmänna råd i länet. Målet är att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån.

Med anledning av det förändrade läget och lokala allmänna råd ställer Jönköping University om verksamheten enligt följande för att minska närvaron i lokalerna på campus.

Följande gäller fram till den 24 november, men kan komma att förlängas:

  • I nuläget fortsätter den tidigare beslutade coronaanpassade campusundervisningen med förändringen att föreläsningar bör genomföras digitalt.
  • Studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och att i första hand välja digitala kontaktvägar med andra studenter och personal.
  • Personalen uppmanas arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.
  • Möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt.
  • Tjänsteresor avrådes från
  • Lokalerna på campus låses och det kommer att krävas passerkort för att komma in i lokalerna dygnet runt.
  • Högskolebiblioteket, IT-helpdesk och Service Center kommer fortsatt att hålla öppet, men studenter och personal ombeds att i första hand välja digitala kontaktvägar.
  • Träningar i Campus Arena som arrangeras av studentföreningar vid Jönköping University ställs in och även gymmet på Campus Gränna stängs.

- Det är viktigt för oss att både studenter och personal gör sitt yttersta för att inte bidra till smittspridning och därför gör vi det vi kan för att hjälpa till att minska kontaktytorna på campusområdet. Det vi gör nu är avgörande för hur länge restriktionerna kommer att finnas och för att vi på ett tryggt och säkert sätt ska kunna bedriva vår verksamhet, säger rektor Agneta Marell.

Jönköping University bevakar noga läget och följer aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Information publiceras löpande på ju.se/corona