student
2020-12-09

2020-12-09

Fortsatt anpassning av campusbaserad undervisning till våren

Jönköping University planerar för fortsatt campusbaserad undervisning under vårterminen 2021.

Ett rektorsbeslut är fattat vad gäller undervisningen våren 2021, med hänsyn till gällande rekommendationer och riktlinjer. Studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper när det gäller verksamhet och närvaro på campus. Maxgränsen på 50 personer i en undervisningssal gäller fortsatt, förutsatt att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna. Studenter som inte är schemalagda uppmanas att i möjligaste mån studera hemifrån.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att, inom ramen för den egna verksamheten, genom skriftliga och motiverade beslut tillåta campusundervisning och tentamen i sal från och med vårterminen 2021 även för andra studiegrupper än de som ska vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper enligt ovan. Respektive vd ansvarar for att så många studiegrupper som möjligt ges tillträde till campus under vårterminen 2021.

Beslutet gäller från vårterminens start (2021-01-18) och tidigare beslut upphör därmed att gälla.

Mer information om tentamen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor kring vårens undervisning, kontakta kurs- eller programansvarig

Jönköping University bevakar noga läget och följer aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Information publiceras löpande på ju.se/corona