student
2021-05-27

2021-05-27

Tar du examen i vår? Då kan du gå med i alumnnätverket vid din fackhögskola

När du avslutar din utbildning vid JU har du möjlighet att hålla kontakten med oss genom respektive fackhögskolas alumnverksamhet. Det är värdefullt för oss att ta del av dina erfarenheter och genom nätverket får du ta del av information, inspiration och inbjudningar till evenemang inom ditt område.