Tekniska Högskolans alumnverksamhet

Tekniska Högskolan

En alumn är en tidigare student vid Tekniska Högskolan eller Ingenjörshögskolan och teknikinstitutionen vid Jönköping University.

Kärnan i alumnverksamheten är ett utbyte där alumnerna och Tekniska Högskolan kan dra nytta av varandras kunskaper. De erfarenheter som alumnerna har från arbetslivet och de kunskaper de har om Tekniska Högskolan är en ovärderlig tillgång för skolans utveckling.

Det är viktigt att studenterna redan under studietiden får god kontakt med arbetslivet. Fadderföretagsverksamheten, adept/mentorprogram, praktikplatser och exjobb är bra exempel på relationer mellan alumner och studenter.

Några exempel på hur Tekniska Högskolan skapar och utvecklar relationerna med tidigare studenter är alumnträffar, utskick av nyhetsbrev och broschyrer.

Knyt kontakter

Genom att lägga till Tekniska Högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som din skola på LinkedIn så registreras du automatisk i alumnnätverket. På LinkedIn kan du expandera det nätverk som du börjat bygga under studietiden.

Det vi gör idag kommer att vara lönsamt på lång sikt. Alumnträffarna har i flera fall resulterat i klassträffar, kontakter med studiekamrater, lärare och övrig personal.

Sidan uppdaterad