Alumnverksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation

På Högskolan för lärande och kommunikation vill vi gärna ha kontakt med dig som är alumn (tidigare student). Dina erfarenheter hjälper oss att inspirera nuvarande studenter och utveckla programmen. Det finns många anledningar att engagera sig som alumn:

  • Du får tillgång till ett stort nätverk av alumner, personal och forskare vid HLK
  • Du får möjlighet att bidra med kunskap och erfarenheter, exempelvis som gästföreläsare eller representant i programråd
  • Du får ta del av senaste nytt inom forskning och utbildning
  • Du blir inbjuden till föreläsningar och events