student
Sidan uppdaterad 2017-12-05

Digital tentamen

Campus-baserade Inspera-tentor skrivs på JU-datorer i tentamenssalar. Distanstentor skrivs på privat PC eller Mac.

Förberedelser innan tentamen

  • Anmäl dig som vanligt (senast tio dagar före tentamen) via Ladok eller via appen JU Mobile

  • Se till att du kan dina användaruppgifter till ditt JU-konto
    Vid problem, gå till ju.se/mittkonto eller kontakta IT-Helpdesk

  • Du kan förbereda dig genom att skriva en demotenta

    OBS! Distanstentor i Inspera går utan Safe Exam Browser (SEB).

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DISTANSTENTOR


Inspera fungerar INTE på ChromeBooks. Använd därför endast PC eller Mac när du skriver din distanstenta i Inspera.

Om man försöker skriva tentamen på en ChromeBook ser det först ut som det fungerar bra men vid inlämning finns det ingen knapp att lämna in tentan med. Detta innebär att varken examinator eller tentamensgruppen kan se din tenta.

Lösning:
1. Låna PC eller Mac
2. Gå till ett datorlabb på Campus i någon av fackhögskolornas lokaler
3. Ta kontakt med Tentamensteamet via ärendehanteringssystemet och efterfråga möjlig skrivplats i JU:s tentasalar

Efter tentamen

  • När din tenta är bedömd kan du logga in på Inspera för att se resultat och betyg. Du kan också se din bedömda tenta via JU Mobile och Exam

  • Läs mer Pdf, 646 kB. om hur du ser din tenta och kommentarer i Inspera


OBS! Läraren kan välja att publicera olika mycket av din bedömda tenta.

Examinator behöver aktivera visning av egna tentamenssvar. Om du inte ser ditt resultat, vänligen kontakta din examinator.

Cookieinställningar