student

Om något händer

Om något händer

Som student eller personal bör du känna till vad som gäller vid brand eller annan fara.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon.

Andra viktiga telefonnummer:

  • Giftinformation 08-33 12 31
  • Läkemedelsupplysning 0771-450 450
  • Polisen 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen 1177

Hjärtstartare

Högskolan är utrustad med ett antal hjärtstartare. Du finner dem på HHJ, HLK, JTH och JIBS . De finns även på Högskolebiblioteket, Campus Arena, Nordic Wellnes och Vaktmästeriet.

Brand

I varje trapphus finns en utrymningsplan som visar den utrymningsväg som gäller för den del av högskolan du befinner dig på.

Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns. Titta även på hur din släckutrustning fungerar. Har du frågor kring detta så vänd dig till vaktmästeriet.

Rädda - de som är i uppenbar fara

Varna - de som hotas av branden

Larma - ring 112 och meddela kortfattat - var det brinner - om det finns instängda människor - vem som ringer

Släck - försök släcka branden om det är möjligt

Avgränsa - går det inte att släcka elden, så försök isolera den genom att stänga dörrar och fönster till den lokal där det brinner.

Utrym - via närmaste utrymningsväg Använd inte hissen

Återsamlingsplats

HHJ

Studenter och personal som vistas på HHJ återsamlas vid​ parkeringen i Munksjöparken.

HLK, JIBS och JTH

Studenter och personal som vistas på HLK, JIBS och JTH återsamlas vid flaggstängerna norr om HLK:s byggnad (vid cykelställen). Tänk på att båda entréerna samt området mellan HLK och biblioteket ska hållas fria så att räddningstjänsten lätt kan komma fram.

Vid utrymning, tänk på att inte gå in igen innan klartecken ges.

Vilrum

Vilrum finner du på varje fackhögskola i följande salar:

HLK - HA412, HD234

JTH - E3225

JIBS - B5212, B6003

HHJ - G218

 

 

Informationskanaler

​Information från HJ i samband med oförutsedda händelser publiceras fortlöpande på HJ:s studentwebb eller högskolans intranät (personalwebb). Om webben inte är tillgänglig sprids informationen via HJ:s facebooksida samt anslag på entrédörrar.