student

Förebyggande arbete


Skyddsombud

Ett skyddsombud har till uppgift att verka för en god arbetsmiljö och jobba förebyggande mot ohälsa och olycksfall.

På Jönköping University finns skyddsombud som representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden är utvalda av de fackliga organisationerna och samordnas av den person som är utsedd till huvudskyddsombud. Även studenter har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö genom Jönköpings studentkår.

Om du har frågor eller synpunkter kring arbetsmiljön på Jönköping University är du välkommen att kontakta huvudskyddsombud Thomas Axelsson

Förebygga brand

​Tänk på att:

  • utrymningsvägar alltid ska vara fria från hinder
  • brandskyddsutrustning inte får blockeras
  • branddörrar aldrig får ställas upp
  • elektriska apparater t ex vattenkokare, kaffebryggare och kokplattor ska alltid förses med timer.

Förebygga stölder

Ofta är det tillfället som gör tjuven och så även på högskolan. Håll uppsikt över dina tillhörigheter, särskilt stöldbegärlig egendom. För anställda är det viktigt att låsa sitt kontor när man inte är på plats.