student

Anmälan

Stöld och förlust

Om du får något stulet eller tappar bort något ska du anmäla det till Polisen.

Vi vill också att du gör en incidentrapport om inbrott, passerkorts/nyckelförlust eller stöld här.


Studentförsäkring

Alla studenter och doktorander vid Jönköping University omfattas av en personskadeförsäkring. Läs mer.