student

Campus och hittegods

Tillträde till högskolans lokaler

JU-kortet är till för studenter och personal på Högskolan i Jönköping. Kortet ger dig möjlighet att komma in i högskolans lokaler. Vilka lokaler du har tillgång till beror på vilken utbildning du går som student eller vilken anställning du har som personal. Läs mer

Bevakning

Väktare från Securitas bevakar campusområdet. Tänk på att alltid ha alltid med dig JU-kortet då väktare kan be få se det. Var också noga med att inte släppa in okända personer i högskolans byggnader då det är låst.

Hittegods

Upphittade saker lämnas till Service Center som du hittar i A-huset eller Polisen.