Search toggle

3 700 nya e-böcker från Springer

Nu har biblioteket tillgång till ytterligare 3 700 e-böcker via SpringerLink.

Totalt finns över 11 500 e-böcker och cirka 2 000 tidskrifter tillgängliga i fulltext via Springers webbplats.

2013-02-27