Bolaget Jönköping University Enterprise (JUE) bedriver utbildning inom Jönköping University. JUE:s uppdrag är att tillhandahålla pathway utbildning.

Utbildningsverksamhet

JUE erbjuder Pathway Programmes för internationella studenter som behöver fördjupa sina kunskaper i språk, matematik och/eller naturkunskap för att bli behöriga till högre studier. Målet med Pathway Programmes är också att förbereda studenterna för ett liv i Sverige och högre studier på svenskt universitet eller högskola.

Programmen som ges för Pathway-studenter innehåller horisontella mål som utvecklar bl.a. interkulturell förståelse, livslångt lärande, förståelse för hållbarhetsfrågor genom Agenda 2030 mm. 

Verksamheten bedrivs på JU:s Campus i Gränna, i samma lokaler som den anrika internatskolan Grennaskolan, samt på Campus i Jönköping.

Ledning

Eva Gipperth är verkställande direktör för Jönköping University Enterprise och Josipa Morén är utbildnings- och operativ chef.