Högskolan för lärande och kommunikation

Hos oss är digitalisering, inkludering och hållbarhet viktiga ledord. Vi bedriver forskning inom lärandepraktiker och hållbar kommunikation och har ett nationellt kunskapsspridningsuppdrag kring livslångt lärande. Genom vår mångfacetterade verksamhet bedriver vi utbildning och forskning med tydligt värde för både akademi och samhälle. 

Vi erbjuder lärarutbildningar och program inom kommunikation, globala studier och HR på grund- och avancerad nivå. För oss är det viktigt att ha nära samverkan med det omgivande samhället, bland annat genom att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling och genom ett omfattande samarbete kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Händer på Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt