Search toggle
  • Nya e-resurser på biblioteket

    Vi har utökat bibliotekets utbud av elektroniska resurser och du kan nu få tillgång till Oxford English Dictionary, Elsevier Reference Collection inom materialvetenskap samt e-böcker från De Gruyter. Oxford English Dictionary och andra uppslagsverk från Oxford University Press.Oxford English Dictionary är den viktigaste historiska ordboken för det engelska språket. Den senaste kompletta tryckta utgåvan gavs ut 1989 och bestod av 20 band. Onlineve... Läs mer.

Fråga biblioteket

Är det något du undrar eller vill fråga biblioteket om? Skriv en fråga och få svar via e-post eller ring biblioteket.

Boka tid för personlig handledning

Skriver du på din uppsats eller något annat längre arbete och behöver hjälp med din informationssökning?

Föreslå en bok för inköp

Här kan du lämna inköpsförslag till biblioteket. Om du reserverar boken hamnar du först i kö om den köps in.