IT Helpdesk

Kontakta oss helst via telefon eller webb - för att minska antalet personer som besöker oss

Läs mer om IT- och informationssäkerhet vid arbete på distans

Kontakta oss

Sök i FAQ/Manualer

Eller kontakta oss - helst via telefon eller webb just nu


Online
Öppet dygnet runt

Avvikande öppettider

036 - 10 11 12
Mån-fre 7:30-16

Hus A,
3:e våningen
Mån-fre 8-15

Online
Öppet dygnet runt

Avvikande öppettider

036 - 10 11 12
Mån-fre 7:30-16

Hus A,
3:e våningen
Mån-fre 8-15

Sök i FAQ/Manualer

Sök i FAQ/Manualer

Driftinformation


  • Det är viktigt att man alltid har en uppdaterad version av operativsystemet på sin mobiltelefon. Automatisk tvingande uppdatering kommer att slås på för iPhone som är ett år eller nyare. Övriga uppmanas att själva se till att hålla sin telefon uppdaterad. --//-- It is important to always have an updated version of the operating system on your mobile phone. Automatic mandatory update will be turned on for iPhone that is one year or newer. Others are asked to make sure to keep their phone updated.

  • Ladok: Problem att attestera med senaste versionen av webbläsaren Safari. Använd annan webbläsare --//-- Ladok: Problems attesting with the latest version of Safari browser. Use a different browser

  • VARNING - spionprogram sprids till Android-enheter. Får du ett SMS som uppmanar att installera en spårningsapp pga "missad paketleverans" ska du INTE klicka på länken eller installera något. Läs med på Helpdesk-webben. --//-- WARNING - Spyware spreads to Android devices. If you receive an SMS requesting to install a tracking app due to "missed package delivery", do NOT click on the link or install anything. Read more at the Helpdesk web

Driftinformation


  • Det är viktigt att man alltid har en uppdaterad version av operativsystemet på sin mobiltelefon. Automatisk tvingande uppdatering kommer att slås på för iPhone som är ett år eller nyare. Övriga uppmanas att själva se till att hålla sin telefon uppdaterad. --//-- It is important to always have an updated version of the operating system on your mobile phone. Automatic mandatory update will be turned on for iPhone that is one year or newer. Others are asked to make sure to keep their phone updated.

  • Ladok: Problem att attestera med senaste versionen av webbläsaren Safari. Använd annan webbläsare --//-- Ladok: Problems attesting with the latest version of Safari browser. Use a different browser

  • VARNING - spionprogram sprids till Android-enheter. Får du ett SMS som uppmanar att installera en spårningsapp pga "missad paketleverans" ska du INTE klicka på länken eller installera något. Läs med på Helpdesk-webben. --//-- WARNING - Spyware spreads to Android devices. If you receive an SMS requesting to install a tracking app due to "missed package delivery", do NOT click on the link or install anything. Read more at the Helpdesk web