Search toggle

Högskolebiblioteket får högsta betyg

Internationella studenter ger biblioteket högsta betyg i kategorin online library.

I 2012 års internationella studentbarometer rankas Högskolebiblioteket i Jönköping som nummer ett av 188 deltagande lärosäten när det gäller biblioteket på webben. Det fysiska biblioteket får en åttondeplacering.

I International student barometer, ISB, får internationella studenter bedöma och värdera de lärosäten de valt att studera vid. Studien omfattar frågor som rör utbildningens kvalitet, lärosätets servicefunktioner och det sociala klimatet.

Studien genomförs årligen av företaget I-graduate. I den aktuella undersökningen deltog 188 lärosäten i 14 länder. Från Sverige deltog nio lärosäten. Svaren har inhämtats mellan oktober-december månad 2012.

Högskolan i Jönköping deltar för tredje gången.

2013-04-12