Search toggle

Företagsöverlåtelser i Zephyr

Databasen Zephyr innehåller information om M&A och IPO:s och bevakar cirka en miljon företagstransaktioner över hela världen. Informationen uppdateras varje timme.

Zephyr räknas som den mest omfattande resursen inom området med tio års täckning bakåt i tiden för internationella företagsöverlåtelser och ännu längre för europeiska.

Zephyr är en kompletterande produkt till Amadeus , som innehåller utförlig företagsinformation.

2013-05-22