Search toggle

JTH-studenter ställer ut i biblioteket

"Form, material and texture in nature" är en utställning i samverkan med studenter på masterprogrammet i industridesign. Utställningen visas 4-18 november.


2013-11-05