Search toggle

Om åldrande i databasen AgeLine


Biblioteket har nu tillgång till databasen AgeLine , en tvärvetenskaplig databas med referenser till material om åldrande ur ekonomiska, sociala, psykologiska och medicinska aspekter.

2014-01-28