Search toggle

Nu lanserar vi vår omarbetade webbplats

Bibliotekets startsida får en renare design och en tydligare navigering till tjänster och resurser. Den nya designen är resultatet av en användarstudie där studenter och personal från samtliga fackhögskolor deltagit.

Studien genomfördes under våren 2014 i syfte att undersöka webbplatsens användbarhet och användarnas relation till den.

Resultatet blev en rad förbättringar med en renare design och en tydligare navigering. Vi hoppas att förändringarna kommer att göra upplevelsen av bibliotekets webbplats ännu mer positiv.

Kontakta gärna bibliotekets webbteam om du har kommentarer eller synpunkter.

2014-11-18