Search toggle

12 000 e-böcker inom datorvetenskap

Tack vare nya inköp från förlaget Springer kan biblioteket nu ge tillgång till över 12 000 e-böcker inom datorvetenskap med underområden.

Böckerna finns i Primo eller på förlagets egen plattform .

2015-01-07