Search toggle

Innovativa material i biblioteket

Nu kan du besöka det nyinvigda materialbiblioteket och bekanta dig med nya, spännande material.

Materialbiblioteket består av prover på nya och innovativa material som exponeras på särskilda hyllor i bibliotekets tidskriftsrum.

Inledningsvis innehåller samlingen 120 materialprover, men kommer att utökas med 15 nya prover varje kvartal. Till samlingen hör också databasen Material Connexion med över 7 000 material.

- Vår förhoppning är att proverna och databasen ska kunna användas både inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, säger Mattias Lorentzi, tf bibliotekschef.

Materialbiblioteket är ett samarbete mellan Högskolebiblioteket och Tekniska högskolan.

2015-02-18