Search toggle

Biblioteksanställda skriver om pedagogisk utveckling

På onsdagen publicerades antologin Bortom förlägenheten - bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Två av författarna är anställda vid Högskolebiblioteket i Jönköping. 

Daniel Gunnarsson och Ulf-Göran Nilsson beskriver i kapitlet Teknik som facilitator hur högskolebibliotekens pedagogiska förhållningssätt förändrats under de senaste 20 åren.

"Dessa intensiva decennier har inkluderat Internets intåg, övergång till digitala publiceringsformer, Googles etablering som sökmotor samt utvecklingen av en rad kraftfulla verktyg för informationssökning. Det har fått till följd att en instruktionsbaserad undervisning av ett fåtal tillgängliga källor har ersatts av en kontextstyrd metodundervisning där reflektion och kritisk värdering har blivit mer centralt än demonstration av sökteknik och enstaka källor. Förändringen har även inneburit ett skifte av fokus från bibliotekarien som kunskapsspridare till studenten som informationsinhämtare tillika ansvarig för sitt eget livslånga lärande."

Ur inledningen till:  Gunnarsson, D, Nilsson, U-G. (2015). Teknik som facilitator. I H. Androls, E. Lucassi & C. Wallén (Red.), Bortom förlägenheten: bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (s. 39-51). Stockholm: Kungl. biblioteket.

2015-11-20