Search toggle

Nya arbetsplatser i bokhallen

Nu möblerar vi om vid datorarbetsplatserna på entréplanet och ersätter de slitna möblerna med nya. Vi byter även ut datorerna. Under tiden kan du använda datorerna i C3011 och  i C3028 om salen inte är upptagen för undervisning.


2016-02-05