Search toggle

Stort uppslagsverk till biblioteket

International encyclopedia of the social & behavioral sciences, andra upplagan från 2015, finns nu som e-bok. Verket, som i tryckt form kräver 26 volymer, innehåller mer än 3 900 artiklar inom samhälls- och beteendevetenskaperna.

Olle Thegeby, ämnesbibliotekarie för humaniora och beteendevetenskap, presenterar den nya resursen:

En typisk artikel är 4-6 sidor lång och reder ut kunskapsläget inom området ifråga. Artiklarna kan till exempel heta ”Cooperative learning in schools”, ”Evolution: Diffusion of innovations”, ”Transient epileptic amnesia” eller ”External validity”. Ämnesbredden är påtaglig och de tvärvetenskapliga artiklarna är många.

Sökning kan ske på flera sätt: Grundläget är ”Subject classification”. Bläddring bland de breda områdena kan ge både väntade och överraskande resultat i form av artiklar. ”Subject index” är ett traditionellt alfabetiskt ämnesregister med länk till en eller flera artiklar. Det finns också alfabetiskt ordnade listor över författarna till artiklarna och över artikeltitlarna.

Genom ”Search this title” kan man göra fritextsökningar eller sökningar i specifika fält, till exempel abstract.

Artikeltexterna finns i både html- och pdf-format och de senare går att skriva ut.

International encyclopedia of the social & behavioral sciences är en resurs för alla som tycker att vanliga uppslagsverk är för kortfattade, Wikipedia för klen i att ge översikter och handbooks för detaljerade. Prova och döm själv!

2016-10-20