Search toggle

Inga reservationer under sommaren

Biblioteket förbereder just nu för ett byte av utlånings- och söksystemen. Under sommaren är det därför inte möjligt att reservera tryckta böcker i Primo. Den 15 september är möjligheten att reservera tillbaka.

2017-06-09