Search toggle

Låna och reservera igen

Vårt nya bibliotekssystem är nu på plats. Det betyder att du återigen kan reservera utlånade böcker och låna hem böcker ur kursboksamlingen.

Primo har fått nytt utseende och förenklad funktionalitet, bland annat är det lättare att både spara och se sina tidigare sökningar. Du loggar numera in för att se all information om materialet i Primo.

I samband med systembytet har även lånereglerna setts över och uppdaterats.

2017-09-15