Search toggle

Avtalet med Elsevier sägs upp

De svenska forskningsbiblioteken säger upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Detta på grund av att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

Det är Bibsamkonsortiet, administrerat av Kungliga biblioteket (KB), som förhandlar om licenser för universitet och högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Vid omförhandlingar med Elsevier beslutades på rekommendation från Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbundsförsamling, att inte förnya avtalet.

Det är första gången konsortiet säger upp ett avtal av den här storleken. Bakgrunden är regeringens mål om omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga resultat år 2026 och en övertygelse inom SUHF att dagens prenumerationsbaserade system måste omvandlas till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Det pågående avtalet har sagts upp från och med den 30 juni 2018. Därefter har studenter och personal inte längre åtkomst till artiklar publicerade hos Elsevier efter detta datum. Tack vare arkivrättigheter är artiklar publicerade mellan 1995 och juni 2018 fortsatt tillgängliga och ytterligare runt 150 tidskrifter är tillgängliga redan från startåret.

Forskare vid Jönköping University kan fortsatt publicera sig i Elseviers tidskrifter.

Varje år publicerar svenska forskare omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter och under förra året betalades cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång. Utöver det betalade de deltagande organisationerna 120 miljoner kronor i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter. 

Läs gärna mer i Kungliga bibliotekets pressmeddelande.

2018-05-28