Search toggle

Förändringar i databasen Cinahl

Sökfunktionaliteten i omvårdnadsdatabasen Cinahl har justerats för att bättre överensstämma med de inställningar som används på Ryhov och i många andra databaser.

Detta har förändrats:

  • Search Mode har ändrats från tidigare Boolean/Phrase till standardinställningen Find all my search terms. Därmed överensstämmer det med inställningarna i många andra databaser som exempelvis PubMed och PsycInfo. Ändringen innebär att AND automatiskt kommer att läggas till mellan dina sökord i standardläge.
  • De mest använda avgränsningarna kommer nu högst upp i listan över valen som ges under Limit your results.
  • Avgränsningen mot fulltext har tagits bort eftersom bibliotekets prenumerationer många gånger tillhandahåller fulltext till artiklar som inte ingår i Cinahls egen samling.

Förändringarna har gjorts i samarbete med Medicinska fackbiblioteket Ryhov. Kontaktpersoner på Högskolebiblioteket är Elisabeth Nylander och Margareta Hjort.

2018-05-30