Search toggle

Skulpturutställning på biblioteket

Den 31 oktober öppnar utställningen: Places and Spaces and the places in between på Högskolebiblioteket, där masterstudenter från Tekniska högskolan ställer ut skulpturer som de arbetat med som en del i kursen Designfilosofi och praktik.

Projektet med utställningen ingår i den inledande kursen Designfilosofi och praktik på Masterprogrammen i Industridesign samt User Experience Design och IT Architecture vid Tekniska högskolan.

I kursen ingår både svenska och internationella studenter och de flesta kommer ifrån en ingenjörsbakgrund.

- Det här är ett utmanande projekt där studenterna från träna på att uttrycka ett tema och förmedla denna upplevelse i en abstrakt form genom att tillverka skulpturer, berättar Linda Lundeholm som är kursansvarig.

Kursen inleddes med att studenterna tillbringade två dagar i Omberg tillsammans med en konstnär i berättarteknik. Där fick de genom workshops lära sig att definiera sina egna förhållningssätt till temat, inspirerade av naturens formövergångar och sina egna upplevelser av dessa.

Genom skisser, bilder och text har studenterna sedan arbetat vidare med att gestalta sina upplevelser och dessa har, efter mycket genomarbetning och feedback, blivit till de 22 skulpturer som ställs ut på Högskolebiblioteket under de två inledande veckorna i november.

Vernissage för utställningen sker onsdag 31 oktober klockan 18:00 och är öppen för allmänheten. Utställningen stannar sedan i biblioteket till och med den 14 november för allmän beskådning.

2018-10-30