Search toggle

Nu ställer vi böckerna i nummerordning

Under maj månad startar vi arbetet med att märka om och ställa upp bibliotekets böcker enligt det internationella Dewey decimalklassifikationssystemet i stället för det nuvarande svenska SAB-systemet.

Dewey är det mest spridda klassifikationssystemet i världen och även det som används på de flesta svenska högskole- och universitetsbibliotek. Den stora skillnaden mot det nuvarande SAB-systemet är att ämnena beskrivs med en sifferkod istället för med bokstäver.

Internationell användning

Fördelen med Dewey är inte minst att det är ett system som används över hela världen, vilket gör det lättare att till exempel återanvända data från internationella kataloger. SAB är ett svenskt system som sedan några år inte längre uppdateras och som därför blir mer och mer inaktuellt.

Ommärkning under sommaren

Under maj kommer delar av böckerna inom historia att märkas om och ställas upp enligt Deweykod. De ommärkta böckerna ställs på tredje våningen i biblioteket. Under sommaren kommer resten av böckerna att märkas om. Vissa av specialsamlingarna, som Barnlitteratur, Skönlitteratur och Forskningsmetodik, kommer att hanteras senare.

Dubbla koder till en början

Fram till augusti, då vi räknar med att vara klara, kommer alla böcker att ha två uppställningar i Primo, både den gamla uppställningen och den nya Dewey-uppställningen. Det kan alltså bli nödvändigt att leta efter en bok på två ställen, eftersom vi under arbetets gång inte vet om en viss bok redan har märkts om och flyttats.

Vi ber om ursäkt för att det kan bli lite rörigt under tiden arbetet pågår.

2019-05-09