Search toggle

Databasen Karnov blir Juno

Den juridiska databasen Karnov har slagits ihop med den andra stora juridikdatabasen i Sverige, Zeteo, och bildat en ny tjänst som kallas Juno.

 I Juno hittar du allt material som tidigare fanns i Karnov. Här finns det svenska juridiska källmaterialet: lagar, förarbeten och rättsfall. Du hittar också kommenterande litteratur i form av böcker, lagkommentarer och tidskrifter.

Gränssnittet är delvis förnyat men du som använt Karnov tidigare kommer också att känna igen mycket.

Sök i Juno.

2019-09-27