Search toggle

Svenska dagstidningar

Under coronapandemin gör Kungliga biblioteket (KB) söktjänsten Svenska dagstidningar tillgänglig för alla.

Söktjänsten Svenska dagstidningar samlar nästan 400 år av nyhetsrapportering i digital form. Det äldsta materialet är sedan tidigare fritt tillgängligt, medan dagstidningar utkomna senare än 1904 endast varit åtkomliga på Högskolebiblioteket. Tack vare ett tillfälligt avtal mellan KB och Bonus Copyright Access kommer du nu åt allt material i Svenska dagstidningar hemifrån. Till att börja med gäller avtalet under april.

2020-04-08