Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder

Psykisk hälsa och delaktighet är universella aspekter av att fungera väl. Barn och ungdomar med funktionshinder rapporteras relativt ofta ha lägre psykisk hälsa och delaktighet än andra barn. Oftast är dock barn och ungdomar med grövre funktionsnedsättningar inte med i större undersökningar när barn besvarar frågor om sin psykiska hälsa. Detta då de kan ha svårt att besvara enkäterna. I habilitering planeras de flesta åtgärderna i samarbete med föräldrarna, barnen är dock inte alltid med. Om kartläggningsmetoder och samarbetsformer anpassas kan barnen själva rapportera om sin psykiska hälsa och också delta i hela habiliteringsprocessen tillsammans med sina vårdnadshavare.

Vill du vara med i ett nytt forskningsprojekt om hur barns mående och delaktighet utvecklas över tid?

Ladda ner en broschyr och läs mer! Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du vara med och tycka till om barns habilitering?

Ladda ner en broschyr och läs mer! Pdf, 882.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter

Kontakta oss