Nyhetsarkiv

 • Institutet för gerontologi tog emot Guldkanten-stipendiet


  Årets mottagare av stipendiet Guldkanten som delas ut av SKPF Pensionärerna till forskning inom geriatrik är inga mindre än Institutet för gerontologi (IFG), vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

 • Små förändringar ger stor effekt på pensionsval


  En ny forskningsstudie visar att små förändringar i informationen till blivande pensionärer påverkar hur de väljer att ta ut sin tjänstepension och även ger en dominoeffekt på arbetsmarknaden. Johannes Hagen, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University är en av tre medförfattare till studien som är i publicerad i den högt rankade tidskriften Economic Journal.
 • Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University


  Den 25 september är det dags för Jönköping Universitys största högtid – Akademisk högtid. Då promoveras 26 doktorer och fyra hedersdoktorer samt installeras sju professorer.
 • Ny avhandling om digitaliseringen i skolan


  Den 10 september disputerade Lars Almén med sin avhandling One-school-for-all As Practice – A Nexus Analysis of Everyday Digitalization Practices på Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, på Jönköping University.
 • Ny nordisk forskningsrapport om unga LGBTI-personers hälsa


  I samband med World Pride i Köpenhamn 16 augusti, presenterade Anna Siverskog, universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) en ny forskningsrapport om unga LGBTI-personers hälsa framför bland annat Nordens jämställdhetsministrar.
 • Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa


  Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2021 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr och ansökan är öppen!
 • Guldregn över Högskolan för lärande och kommunikation


  I dagarna har Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University fått besked från tre stora forskningsfinansiärer gällande beviljade medel. Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Formas har alla gett godkänt till olika forskningsprojekt.
 • Andrées provflygningar i fokus i ny bok


  Carl-Johan Svensson, lektor i historiedidaktik på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, är aktuell med boken ”Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig”. Boken handlar om flygningarna Salomon August Andrée gjorde med gasballongen Svea 1893–1895.
 • Två JTH-projekt om framtidens metaller får stöd av Vinnova


  Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska Material stöttar 15 forskningsprojekt under utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material”. Två av dem leds av Ehsan Ghassemali och Caterina Zanella, docent respektive professor, på Tekniska Högskolan (JTH).
 • 12 miljoner från KK-stiftelsen till forskning om ledarskapsutveckling


  Forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling” vid Jönköping University (JU), som samlar forskare från alla fyra fackhögskolorna, har beviljats 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen och deras program Synergi.
 • JU-forskare mötte näringslivet i Virtual Reality


  Forskare och mastersstudenter på Jönköping University (JU) mötte nyligen 20 företagsrepresentanter i en workshop i VR (Virtual Reality). Det var första gången som ett sådant event ägde rum i JU:s regi.
 • Första sommarskolan för forskning inom familjeföretagande


  Historiens första sommarskola inom Family Business Research Methods, genomförd helt online, visade sig bli en milstolpe för forskningsvärlden inom familjeföretagande. Trettio doktorander från hela världen deltog i kursen som ägde rum 4 maj – 15 juni.
 • Hur sömnproblem påverkar den mentala hälsan under pandemin


  En ny studie kring sömnproblem under covid-19-pandemin och hur det påverkar den mentala hälsan har gjorts av forskare vid Jönköping University (JU). Professor Amir Pakpour och professor Anders Broström, på Hälsohögskolan vid JU har tillsammans med en grupp internationella forskare publicerat två forskningspapper om sömnproblem under pandemin, varav en tar ett genusperspektiv på hur sömnproblem påverkar psykisk hälsa hos män och kvinnor olika.
 • "Use it or lose it - What happens when you don’t have anything to do?" - Docentföreläsning av Anne-Le Morville


  Tisdagen den 22 juni kl 09.30-11.00 håller Anne-Le Morville, universitetlektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan, Jönköping University, sin docentföreläsning "Use it or lose it - What happens when you don’t have anything to do?".
 • "Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet"


  Ann-Sofi Kall, forskare inom ämnesdidaktik och globala studier på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, är en av nio forskare i det tvärvetenskapliga projektet ”Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet”. Projektet är finansierat med nio miljoner kronor från Energimyndigheten.
 • Nytt forskningsprojekt om styrning av digitala plattformar


  Forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har fått finansiering för ett nytt projekt som ska analysera hur beslutsfattare bäst kan styra digitala plattformar. Genom att titta på Airbnb-marknaden i Skandinavien som ett empiriskt exempel, hoppas forskare kunna jämföra resultaten av regleringar kontra samarbetsstyrning.
 • Nytt projekt för att öka sociala innovationer i Jönköpingsregionen


  Jönköping International Business School (JIBS) samarbetar med Coompanion Jönköpings Län i ett projekt som syftar till att hjälpa lokala företag att implementera sociala innovationer i sina organisationer. Som en del av projektet kommer JIBS att undersöka lokala små och medelstora företag (SMF) för att ta reda på vilka aktiviteter de redan gör och vilket stöd de behöver för att fortsätta arbeta med social innovation.
 • Nanokompositer kan ersätta miljöfarlig ytbehandling av metallkomponenter


  Elektroplätering med nanokompositer kan bli en framtida teknik för att åstadkomma slitstarka ytor på metallkomponenter. En ny doktorsavhandling av Santiago Piñate vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, innebär att tekniken tar ett steg i riktning mot att kunna industrialiseras.
  – Den här tekniken har god potential att bli ett bättre och mer miljöanpassat alternativ till de beläggningar av hårdkrom som länge varit vanliga, säger Santiago Piñate.

 • Jobbsprånget och JIBS hjälper nyanlända akademiker att bygga professionellt nätverk och karriär i Sverige


  Att ta de första stegen in på den svenska arbetsmarknaden kan vara utmanande för akademiker som är nya i Sverige. Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), syftar till att påskynda denna process och fungera som dörröppnare. Jönköping International Business School (JIBS) deltar aktivt i det framgångsrika programmet.
 • Forskning i samverkan som förändrar Sverige: Jönköpingsmodellen


  Onsdag 26 maj lanseras det andra exemplet från Jönköping University (JU) i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation (MSI) verkar. I en film och artikel presenteras Joy Torgés forskning om den så kallade Jönköpingsmodellen för suicidprevention.