Nyhetsarkiv

 • Förberedelser för det värsta - är Sverige redo?

  2018-06-08
  Sverige har de resurser som behövs för att möta globala hot och komplexa nödsituationer, men det måste planeras effektivt för dem. I en ny avhandling från Jönköping International Business School hävdar Elvira Kaneberg att ett sätt att hålla Sverige tryggt och säkert är att utveckla en strategi för att integrera vitala försörjningskedjor och att hantera samhällsberedskapen för att hantera nya och förändrade hot.
  Läs mer
 • Var och när gör företagsledare skillnad?

  2018-06-08
  Daniel Pittinos forskning tittar på människor på toppen av sitt yrkesliv och vilken effekt de har på handlingar och åtgärder inom den organisation de leder. I sin docentföreläsning den 21 maj gick han närmare in på vilka kontextuella faktorer som bidrar till detta.
  Läs mer
 • Ny docent i välfärd och socialvetenskap

  2018-05-24
  1995 genomfördes en reformering av den psykiatriska vården. Vad hände med de personer som tidigare bodde på mentalsjukhus och som då skulle integreras i samhället? Under sin docentföreläsning 24 maj, berättade Per Bülow mer om ämnet.
  Läs mer
 • Ny docent medfokus på åldern

  2018-05-22
  Åldersdiskriminering och konsekvenserna av de olika sätt som vi använder åldersfaktorn i olika sammanhang – det var huvudtemat i Monika Wilinskas docentföreläsning den 22 maj.
  Läs mer
 • Ny modell för sjukersättning – ökat ansvar för arbetsgivarna

  2018-04-25
  I en SNS-rapport som publiceras idag presenterar Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping University tillsammans med Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford, en ny modell som ska stärka arbetsgivarnas drivkrafter till att behålla äldre arbetskraft.
  Läs mer
 • Nya medel till forskning om kompetensförsörjning inom partihandeln

  2018-04-23
  Handelsrådet har beviljat 1 924 000 kr i forskningsmedel till fyra forskare vid Jönköping International Business School. Pengarna går till projektet ”Karriärvägar inom partihandeln: Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?”.
  Läs mer
 • Lär av barnen! –Monica Nilsson i Förskoletidningen

  2018-03-23
  Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation
  Läs mer
 • Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

  2018-03-20
  Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.
  Läs mer
 • David Eriksson är
  ny docent i industriell organisation och logistik

  2018-03-13
  David Erikssons forskning bygger på styrningen av försörjningskedjor (Supply Chain Management), närmare bestämt hur delar av kedjan från utvinning av råvaror till konsumtion och avfallshantering eller återvinning organiseras och styrs. Inom detta område har han inriktat sig på ett specifikt område som kretsar kring frågor om ansvar.
  Läs mer
 • Meningsfull rådgivning för familjeföretag

  2018-03-12
  Ett familjeföretag är ett slutet system. Ägarfamiljer är ofta tveksamma till att släppa in utomstående, men den som vill växa gör bäst i att ta hjälp av och samarbeta med externa rådgivare. I en ny doktorsavhandling har Judith van Helvert-Beugels studerat hur familjeföretag kan arbeta med så kallade advisory boards.
  Läs mer

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information