Nyhetsarkiv

 • David Eriksson är
  ny docent i industriell organisation och logistik

  2018-03-13
  David Erikssons forskning bygger på styrningen av försörjningskedjor (Supply Chain Management), närmare bestämt hur delar av kedjan från utvinning av råvaror till konsumtion och avfallshantering eller återvinning organiseras och styrs. Inom detta område har han inriktat sig på ett specifikt område som kretsar kring frågor om ansvar.
  Läs mer
 • Meningsfull rådgivning för familjeföretag

  2018-03-12
  Ett familjeföretag är ett slutet system. Ägarfamiljer är ofta tveksamma till att släppa in utomstående, men den som vill växa gör bäst i att ta hjälp av och samarbeta med externa rådgivare. I en ny doktorsavhandling har Judith van Helvert-Beugels studerat hur familjeföretag kan arbeta med så kallade advisory boards.
  Läs mer
 • Tonåringar dricker hellre i hemmet

  2018-02-26
  Tonåringar festar hellre hemma än utomhus. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University undersöker Birgitta Ander betydelsen av de platser där ungdomar berusar sig.
  – Att berusa sig i hemmen ger ungdomarna större möjlighet till kontroll. Vem man dricker med och på vilket sätt, säger Birgitta Ander.

  Läs mer
 • Stöd i samband med graviditet stärker föräldrar – och utvecklar parrelationen

  2018-02-05
  Att bli förälder är en omvälvande förändring. Ofta en härlig sådan, men ibland en utmaning och rentav jobbig tid för somliga. Men med hjälp av stöd från vården och familj och vänner kan omställningen gå bättre – och parrelationen kan utvecklas. Det visar Caroline Bäckström i sin doktorsavhandling.
  Läs mer
 • Platsen påverkar företags förmåga till förnyelse

  2018-02-01
  I en tid där teknologisk utveckling och andra förändringar sker i allt snabbare takt kan det vara svårt för företag att stå ut i den hårda globala konkurrensen. Vad hjälper och stjälper företag i deras försök att följa marknaden?
  Läs mer
 • Kunskap och läge – framgångsfaktorer för nya företag

  2018-01-22
  I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University har Mark Bagley utgått från IKT-branschen i Stockholm för att dra slutsatser om vilken roll kunskapsnätverk spelar för industriella klusters framväxt och överlevnad.
  Läs mer
 • Statlig utredning om extremism

  2018-01-17
  Marco Nilsson, docent i statsvetenskap, har intervjuats som expert för rapporten ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter”
  Läs mer
 • Ny företagsforskarskola i digital handel

  2018-01-10
  Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden, där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Nu startar Högskolan i Borås och Jönköping University med stöd av KK-stiftelsen företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.
  Läs mer
 • Fem nya forskningsprojekt i samverkan med näringslivet

  2017-12-20
  Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, SPARK, fortsätter verka för stärkt konkurrenskraft hos regionens och Sveriges tillverkningsföretag. I början av nästa år startar fem nya forskningsprojekt med finansiering från KK-stiftelsen.
  Läs mer
 • Ett steg framåt för framtidens lättmetall

  2017-12-20
  Magnesium är en lättmetall på frammarsch. Men än kvarstår många utmaningar som behöver lösas för att metallen ska bli användbar på bred front. Med sin doktorsavhandling om en av de vanligaste magnesiumlegeringarna ger Hoda Dini vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, ett värdefullt bidrag till kunskapen om magnesium.
  Läs mer

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information