Nyhetsarkiv

 • Lönestraff tvingar mammor att starta företag


  Entreprenörskap är ett mansdominerat område med kraftig underrepresentation av kvinnor i nyföretagande och egenföretagande. Det är dock vanligare med mammor än pappor som företagare. Vad detta beror på undersöks närmare i en artikel i den ansedda forskningspublikationen Organization Science av bland annat Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University.
 • JIBS-forskare i toppskiktet i Sverige


  När den ansedda forskningsportalen Research.com för andra året i rad rankar de främsta forskarna inom Business and Management så placerar sig tre forskare på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, bland de tjugo främsta i Sverige.
 • Dyrare och mindre utbud för korttidsboende i Danmark


  Färre fastigheter är nu tillgängliga på bodelningssiten Airbnb i Danmark och genomsnittspriserna för att hyra ett korttidsboende i landet har ökat markant. Det slår forskarna Andrea Schneider och Marcel Garz vid Jönköping International Business School (JIBS) fast i en ny studie. De har analyserat hur det datadelningsavtal som förhandlades fram mellan den danska regeringen och Airbnb 2018 påverkar privatpersoner som erbjuder sin bostad på Airbnb och kunder som hyr via plattformen.
 • Tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus på dold folksjukdom


  Restless Legs Syndrom (RLS) är en neurologisk sjukdom som kan beskrivas som ett obevekligt rörelsebehov, starkt obehag och smärta i benen. RLS ses som en dold folksjukdom och så många som en miljon svenskar kan vara drabbade. Ett nytt forskningsprojekt med medlemmar från alla fyra fackhögskolor vid Jönköping University (JU) samt tre andra lärosäten och fyra regioner kommer att utveckla en individanpassad digital KBT-baserad egenvårdsbehandling. Projektet har beviljats tre miljoner kronor i stöd från familjen Kamprads stiftelse.
 • Ungdomar undersökte sociala mediers roll under pandemin


  I en studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) har man låtit ungdomar vara med i forskningsprocessen. Alla barn har rätt att uttrycka sin egen åsikt men det kan vara svårt att veta hur man gör. Forskarna har genom sin metod lyckats involvera ungdomar för att ta reda på sociala mediers roll under pandemin.
 • Växande trend att kombinera jobb och pension


  Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport, skriven av Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University på uppdrag av minPension, är var tredje 60-plussare i Sverige idag jobbonär, eller planerar att bli det. Och trenden ser ut att växa sig allt starkare.
 • Forskningsprojekt om handelns klimatåtagande beviljat 2 miljoner kronor


  Handelsrådet har beviljat närmare två miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Jönköping University inom ramen för agendan ”Forskning relevant för handeln”. Syftet med projektet är att belysa hur aktörer inom handelssektorn tar ,sig an det klimatarbete som pågår inom branschen.
 • Renira Gambarato, ny professor på HLK


  Renira Rampazzo Gambarato är sedan årsskiftet professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Renira kommer fortsätta arbeta inom sitt expertområde transmedialt berättande.
 • JU fortsätter sin medverkan i NEAR


  The National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR) är ett unikt forskningsprojekt som startade år 2017 med det övergripande syftet att utveckla en nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning. Projektet går nu in i fas två, som har beviljats 140 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023-2028. Totalt ingår åtta lärosäten inklusive Jönköping University (JU) som representeras av Hälsohögskolan.
 • Kvinnor med lipödem har stora hälsoproblem men får vänta i decennier på en korrekt diagnos


  En ny studie från Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University (JU) visar att kvinnor som har sjukdomen lipödem har betydligt fler hälsoproblem och lägre livskvalitet än många andra. Trots det tar det vanligtvis decennier från det att sjukdomen bryter ut till att man får en korrekt diagnos i vården.
 • Forskningsåret 2022


  Årets forskningsnyheter från Jönköping University (JU) visar upp en stor bredd från samtliga fyra fackhögskolor. Här finns forskning om allt från pensionärers ekonomi till tandhälsa för barn med Downs syndrom. Nedan följer ett urval av de forskningsnyheter som JU har bjudit på under året. Så ta en kopp kaffe, putsa glasögonen och slå dig ned i favoritfåtöljen.
 • Ny bok om funktionshinder och arbete under 1900-talet


  Hur har arbetets alltmer centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska samhällen i Öst och liberal-demokratiska samhällen i Väst? Den typen av frågor står i centrum för antologin som Radu Harald Dinu, lektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation och Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping har publicerat.
 • ”Att tillsammans sätta ord på våld”


  Mikael Skillmark, universitetslektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, Jönköping University, har beviljats 2,4 miljoner kronor över tre år från Brottsoffermyndigheten till forskningsprojektet Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel.
 • Krisdriven innovation i fokus för ny forskning


  En hållbar beredskap, inte minst i livsmedelsförsörjningen, har de senaste åren blivit alltmer angeläget. Detta till följd av flera överlappande samhällskriser såsom torka, coronapandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Därför har ett nytt forskningsprojekt, ett innovationslabb för hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen, beviljats sex miljoner kronor i medel från Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH), Jönköping University, är en av deltagarna i projektet.
 • Anslag till förbättrad kommunikation mellan människa och AI


  Maria Riveiro, professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), tilldelas tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till sin forskning att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människa och AI. VR ger även miljonbelopp i anslag till JTH-forskarna Johannes Schmidt och Peter Hansbo.
 • Forskningsprojekt om äldres möten med den digitala välfärden får 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet


  Vetenskapsrådet beviljade 4,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska studera äldre medborgares (65-plussare) möten med digitala välfärdsgränssnitt. Projektet samlar fyra forskare från olika lärosäten. Ernesto Abalo, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, är en av forskarna i projektet.
 • Nytt forskningsprojekt vill skapa en hållbar utveckling för Vättern


  ”Vatten åt alla varelser. Naturens Rättigheter som ekosystemförvaltningsinnovation” är ett forskningsprojekt som fokuserar på sjön Vättern. Hur skulle situationen för Vättern förändras om sjön hade egna rättigheter och hur kan detta säkra dess fortlevnad som ett värdefullt ekosystem och medverka till en hållbar vattenhushållning? Det är frågan projektet vill ha svar på.
 • Unik bok kartlägger jihadismen i Skandinavien


  I en unik bok kartläggs nu jihadismen i Skandinavien. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University (JU) fokuserar i sin forskning på våldsamma konflikter i internationell politik. I boken ”Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”, sammanfattar, kartlägger och utvecklar han nu flera års forskning om jihadism.
 • 21,4 miljoner till forskarskola om nära vård


  I en utlysning om forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har Vetenskapsrådet beviljat 21,4 miljoner till en ny forskarskola som Hälsohögskolan, Jönköping University, kommer att starta tillsammans med Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Dalarna.
 • Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner


  Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS).