Nyhetsarkiv

 • "Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet"


  Ann-Sofi Kall, forskare inom ämnesdidaktik och globala studier på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, är en av nio forskare i det tvärvetenskapliga projektet ”Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet”. Projektet är finansierat med nio miljoner kronor från Energimyndigheten.
 • Nytt forskningsprojekt om styrning av digitala plattformar


  Forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har fått finansiering för ett nytt projekt som ska analysera hur beslutsfattare bäst kan styra digitala plattformar. Genom att titta på Airbnb-marknaden i Skandinavien som ett empiriskt exempel, hoppas forskare kunna jämföra resultaten av regleringar kontra samarbetsstyrning.
 • Nytt projekt för att öka sociala innovationer i Jönköpingsregionen


  Jönköping International Business School (JIBS) samarbetar med Coompanion Jönköpings Län i ett projekt som syftar till att hjälpa lokala företag att implementera sociala innovationer i sina organisationer. Som en del av projektet kommer JIBS att undersöka lokala små och medelstora företag (SMF) för att ta reda på vilka aktiviteter de redan gör och vilket stöd de behöver för att fortsätta arbeta med social innovation.
 • Nanokompositer kan ersätta miljöfarlig ytbehandling av metallkomponenter


  Elektroplätering med nanokompositer kan bli en framtida teknik för att åstadkomma slitstarka ytor på metallkomponenter. En ny doktorsavhandling av Santiago Piñate vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, innebär att tekniken tar ett steg i riktning mot att kunna industrialiseras.
  – Den här tekniken har god potential att bli ett bättre och mer miljöanpassat alternativ till de beläggningar av hårdkrom som länge varit vanliga, säger Santiago Piñate.

 • Jobbsprånget och JIBS hjälper nyanlända akademiker att bygga professionellt nätverk och karriär i Sverige


  Att ta de första stegen in på den svenska arbetsmarknaden kan vara utmanande för akademiker som är nya i Sverige. Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), syftar till att påskynda denna process och fungera som dörröppnare. Jönköping International Business School (JIBS) deltar aktivt i det framgångsrika programmet.
 • Forskning i samverkan som förändrar Sverige: Jönköpingsmodellen


  Onsdag 26 maj lanseras det andra exemplet från Jönköping University (JU) i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation (MSI) verkar. I en film och artikel presenteras Joy Torgés forskning om den så kallade Jönköpingsmodellen för suicidprevention.
 • Docentföreläsning: Lise-Lotte Jonasson


  Fredag 28 maj kl. 10.00-11.00 håller Lise-Lotte Jonasson, på Hälsohögskolan, Jönköping University, sin docentföreläsning: ”Att förstå komplexiteten av omvårdnadsmötet med äldre personen: Utifrån mikro-, meso- och makroperspektiv”.
 • Maria Riveiro har utsetts till professor i datateknik


  Maria Riveiro har utsetts till professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) och tillträdde den 1 april i år.
 • AI-dagen på JU ska höja företagens kompetens inom AI


  Nu är anmälan öppen till AI-dagen, som anordnas den 30 september 2021 av Jönköping University (JU) och Science Park. Syftet med dagen är att höja näringslivets kompetens inom AI (Artificiell Intelligens). Konferensen kommer att hållas på JU eller online beroende på de rådande restriktionerna.
 • JU-forskare med i stort forskningsprojekt om medieutveckling


  Peter Berglez, professor på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), och Mart Ots, docent på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University, har tilldelats cirka 3.5 miljoner kronor för deltagande i det treåriga EU-finansierade forskningsprojektet Mediadelcom.
 • Två JU-forskare på IVA:s lista över forskning för hållbar krisberedskap


  Joakim Netz och Kerstin Johansen, forskare på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har båda tilldelats en plats på IVA:s 100-lista 2021 för sina respektive forskningsprojekt. Listan lyfter i år fram aktuell forskning för hållbar krisberedskap och presenterades den 10 maj.
 • Distansarbete och livslångt lärande


  I en ny publikation har tre forskare på Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande (Encell) vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, gått igenom tidigare forskning om arbete på distans, för att se om det livslånga lärandet finns med.
 • Batteribyte ett komplement till laddning via kabel för elfordon


  Snabba byten av batterier i elbilar kan bli ett viktigt komplement till laddning via kabel. Det visar en omfattande studie på utvecklingen av batteribytestekniken – battery swapping – i Kina. Studien är en del av forskningsprojektet ”Sweden-China Bridge” som är ett samarbete mellan Jönköping University (JU), Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI).
 • Ny rapport om hållbar journalistik i en afrikansk kontext


  På fredag 23 april presenteras rapporten ”Towards Sustainable Journalism in Sub-Saharan Africa" i ett digitalt event med svenska ambassaden i Sydafrika som värd. Två av medförfattarna till rapporten är Peter Berglez och Ulrika Olausson, professorer vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU), som även kommer att medverka på presentationen.
 • Debattartikel i DN av JU-forskare


  Professor Sofia Kjellström och docent Gunilla Avby, båda verksamma vid Hälsohögskolan på Jönköping University (JU), har skrivit en debattartikel med titeln ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs” som är publicerad på DN Debatt.
 • Forskning i samverkan som förändrar Sverige


  Onsdag 21 april lanseras det första exemplet från Jönköping University i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(MSI) verkar. I en film och en artikel presenteras Frida Lygnegårds forskning som ökar kunskaperna om barn och ungas rättigheter.
 • CeFEO-forskare certifierade som expertrådgivare för familjeföretag


  Kajsa Haag och Massimo Baù, medlemmar i forskningscentret CeFEO (Center for Family Entrepreneurship and Ownership) vid Jönköping International Business School (JIBS), har tilldelats Global Educational Network Certificate in Family Business Advising and Certificate in Wealth Advising av Family Firm Institute.
 • Stipendium på 75 000 kronor för licentiat-avhandling


  Hannes Ewehag, Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor av Journalistfonden för sin avhandling "News from the Established Anti-Establishment"
 • Akademisk frihet i olika länder


  Vezir Aktas vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, på Jönköping University, JU, är ny docent. Vezir disputerade i socialpsykologi vid Hacettepe-universitetet i Ankara, Turkiet. Han har undervisat och forskat på HLK i tio år, och nu i mars tog han klivet upp till docent. Vezir Aktas forskning berör frågor som är viktiga för oss alla, forskare så väl som allmänhet, nämligen den om forskningens autonomi och yttrandefrihet. Hans forskning om den akademiska friheten har rönt internationell uppmärksamhet.
 • Musiklärandeplattform utvecklas med hjälp av JU-forskare


  Företaget Softwerk i Växjö har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en evidensbaserad musiklärandeplattform online som bygger på maskininlärning/AI-teknik. Utvecklingen kommer att ske tillsammans med bland annat forskare från Jönköping University (JU).
Forskning