Nyhetsarkiv

 • Smart Industry Sweden söker finansiering till nytt intag av industridoktorander


  Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden skapar synergier och samarbeten mellan företag, lärosäten och regioner. Nu söker man finansiering till ett nytt intag av industridoktorander och företag.
  - Vi bidrar med spetskompetens och stärker företagens konkurrenskraft, säger Peter Thorvald, direktör för Smart Industry Sweden.

 • ”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”


  Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.
 • ”Pensionärernas ekonomi har aldrig varit bättre”


  Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University är medförfattare till en underlagsrapport åt Finanspolitiska rådet om pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019. En av slutsatserna som dras i rapporten är att pensionärernas ekonomi aldrig har varit bättre.
 • Ny avhandling om företags olika förhållningssätt till kundanpassning


  Nikolas Käkelä, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling "A Solution Space Perspective on Customization", den 6 maj.
 • Tre dagars konferens om delaktighet, kommunikation och jämlikhet


  27-29 april ägde den stora forskningskonferensen GoPar2022 rum digitalt via Zoom med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Jönköping University (JU), som värd. Konferensen samlade omkring 170 deltagare från hela världen och under tre dagar diskuterades frågor om delaktighet, kommunikation och jämlikhet i samtida samhällen.
 • Samtalsmetod ökar välbefinnande hos äldre enligt ny avhandling


  Allt fler äldre lever med långvariga hälsoproblem. Många känner sig ensamma och lämnas utan stöd att hantera sin situation. Cecilia Åberg, doktorand på Hälsohögskolan, Jönköping University, och adjunkt i omvårdnad på Högskolan i Skövde, har i sin forskning undersökt samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-Givande Samtal, som har visat sig främja ett hälsosamt åldrande.
 • Rekordnotering på IPSERA-konferensen vid Jönköping University


  Rekordmånga doktorander kom till IPSERA-konferensen om inköp och supply chain management vid Jönköping University den 10-13 april. Eventet har fått mycket beröm från deltagarna.
 • Ny avhandling ska öka kunskapen om D-vitaminreceptorer vid hälsa och sjukdom


  Den 7 april disputerade Maria Araceli Diaz Cruz på Hälsohögskolan, Jönköping University, med avhandlingen ”Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells”.
 • Utomhuspedagogik på agendan när JU hade isländskt besök


  Måndag den 4 april anlände Brynhildur Bjarnadóttir och Nanna Ýr Arnardóttir, lektorer vid Akureyri University på Island, till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Målet med den fem dagar långa vistelsen var att utbyta upplevelser, erfarenheter och få tankar kring utomhuspedagogik.
 • Den psykosociala bördan av att leva med matallergi


  Att vara allergisk mot mat påverkar barn och unga på en rad olika sätt, bland annat rapporterar både de och deras föräldrar en försämrad livskvalitet och en påtaglig påverkan på hur vardagen fungerar. En forskargrupp med forskare från Jönköping University (JU), Karolinska Institutet och universitetet i Manitoba, Kanada, har i en ny översiktsstudie tittat närmare på hur föräldrar och barn själva upplever hur det är.
 • Fina resultat och omdömen för gjuteriprojekt på JTH


  Gjuteriprojektet the Lean Casting project på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har varit framgångsrikt och fått mycket goda vitsord från de medverkande företagen. Projektet avslutades under ett seminarium i slutet av mars och gick då upp i forskningsprofilen Innovativ Gjuteriteknologi (Innovative Foundry Technology, IFT:JÖNKÖPING).
 • Bokrelease av handbok för första linjens chefer


  I slutet av mars var det bokrelease på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för titeln ”Handbok för första linjens chefer”, som en grupp forskare och lärare på JU har tagit fram i samarbete med Fagerhults Belysning och Scania.
 • 9,6 miljoner kronor till Hälsohögskolan


  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i sin senaste utlysning om tillämpad välfärdsforskning beviljat medel på totalt 9,6 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.
 • Internationella forskare samlades för Image Schema Workshop


  Den 24-25 mars stod Jönköping AI Lab (JAIL) på Tekniska Högskolan, Jönköping University, värd för workshopen The Sixth Image Schema Day där forskare från hela Europa inom områden som konst, design, robotik och datavetenskap deltog. Ämnet var Image Schemas – ett slags kognitiva pusselbitar som hjälper oss att organisera och förstå den fysiska världen. Det var första gången workshopen hölls i Sverige och syftet var att nätverka och presentera forskning samt hitta nya samarbeten för framtida forskning.
 • Amjad Almusaed huvudredaktör för bok om hållbara städer


  Amjad Almusaed, universitetslektor på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), är huvudredaktör till boken ”Sustainable Housing.” Boken analyserar problem och möjligheter med att skapa hållbara städer och hitta nya lösningar i urbana miljöer.
 • Forskarskola ska främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården


  Jönköping University (JU) tar steget ut i ett nytt kunskapssamarbete för hälsoinnovation och söker nu företag som vill låta en anställd delta i forskarskola och bli doktor.
 • Hanterar industriorganisationernas motsättningar


  Dagens industriorganisationer är komplexa och motsägelsefulla arbetsplatser, säger Annika Engström, ny docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. De kämpar för att effektivt hantera det dagliga arbetsflödet samtidigt som de förnyar sig för att vara konkurrenskraftiga. Befintlig kunskap utmanas av det nya och outforskade, planerade aktiviteter rubbas av oförutsedda händelser och hierarkiska strukturer krockar med tvärfunktionella samarbeten. Hur kan dagens ledare skapa arbetsorganisationer som möter utmaningarna och utvecklas för framtiden?
 • Ny avhandling om elevers förmåga att att värdera och tolka historiska källor


  Fredagen 4 mars disputerade Anders Nersäter, till vardags gymnasielärare i samhällskunskap och historia, på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
 • Professor Sangeeta Bagga-Gupta gästredaktör för ansedd tidskrift


  Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik med tvärvetenskaplig bakgrund vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University, är gästredaktör för det nya dubbeltemanumret av den ansedda internationella forskningstidsskriften Bandung: Journal of the Global South .
 • Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?


  Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University. I sin doktorsavhandling visar hon att intressenter ofta engagerar sig i kampanjer för att de vill stödja entreprenörerna, särskilt om dessa kommer från den egna regionen. Dessutom har de betydligt mer tålamod med försenade produkter och defekter än vanliga kunder.