Nyhetsarkiv

 • Träning gör dig smart – ny studie av Peter Blomstrand

  2020-09-25
  Nyligen publicerade Peter Blomstrand, adjungerad forskare till Hälsohögskolan vid Jönköping University, studien “Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults—A systematic review” i den vetenskapliga tidskriften Translational Sports Medicine. Artikeln har fått internationellt medialt genomslag och uppmärksammats av flera stora tidningar.
 • HLK-student fick pris för Årets examensarbete

  2020-09-17
  Malin Holmbom, som har studerat Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, har vunnit utmärkelsen Årets examensarbete i NATDID:s tävling.
 • Docentföreläsning: Jessica Elfsberg

  2020-09-14
  Tisdagen den 15 september kl. 10.00-12.00 håller Jessica Elfsberg sin docentföreläsning ”Cast Iron Parts in Heavy Duty Vehicles’’ på Jönköping University.
  Jessica Elfsberg har en doktorsexamen (PhD) från KTH och är i dagsläget anställd på Scania CV AB där hon arbetar med utveckling av gjutna material för tunga fordon och motorer.
 • Ny avhandling: Från värnplikt till frivillighet - Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten

  2020-09-03
  Sommaren 2009 beslutade riksdagen att avskaffa värnplikten, som funnits sedan 1901, och införa frivilliga styrkor. Den första juli 2010 blev den svenska försvarsmakten en organisation ”som alla andra” som måste attrahera, rekrytera och försöka att behålla medarbetare. Processen med denna reform är ämnet för en ny avhandling vid Jönköping International Business School av Sophie Fredén, medarbetare på Millitärhögskolan Halmstad.
 • Docentföreläsning: Roland Stolt

  2020-08-31
  Tisdagen den 1 september kl 11.00-12.00 håller Roland Stolt sin docentföreläsning ’’Platforms in Product and Production Development – Evolution and Future Outlook’’, på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University.
 • Ny docent: Ann-Kristin Boström

  2020-08-28
  Fredagen 28 augusti så höll Ann-Kristin Boström, affilierad forskare vid Encell, sin docentföreläsning, med titeln "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing".
 • Karl Hedmans äldreforskning tilldelas internationell forskarutmärkelse

  2020-08-20
  För sin framstående etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnors styrkor och sårbarheter tilldelas nu Karl Hedman, lektor i socionomprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University, den ansedda utmärkelsen International Journal of Older People Nursing Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research . Forskningen som Karl Hedman har genomfört kan bidra till att förbättra stödet till sårbara äldre.
 • Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa

  2020-08-17
  Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2020 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr.
 • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan

  2020-08-13
  Forskare i forskningsmiljön CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.
 • Grönt ljus för forskningsprojekt om uttjänt belysning

  2020-06-26
  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University har fått forskningsprojektet ”Kasta eller återvinna” beviljat av Energimyndigheten. Det handlar om cirkulär ekonomi och uttjänt belysning och leds av Annika Jägerbrand och Christoph Merschbrock på Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på JTH.
 • Klartecken för webbinarprojekt för livslångt lärande

  2020-06-25
  Med anledning av coronaviruset utforskas behoven av särskilda insatser mot näringslivet. Jönköping University (JU) har nu fått klartecken från KK-stiftelsen för forskningsprojektet WEBLEARN inom det livslånga lärandet som fokuserar på yrkesverksamma inom metall- och polymerindustrin.- Det är med stor glädje vi tar emot ytterligare ett generöst bidrag (tre miljoner kronor) från KK-stiftelsen, säger Ehsan Ghassemali, projektledare för WEBLEARN.
 • Traditioner och äkta vara – nyckelbegrepp för att marknadsföra småländskt glas

  2020-06-24
  Vad är det som kännetecknar glasrikets unika egenskaper och hur används detta för att marknadsföra äkta hantverk, till en allt mer krävande målgrupp som ständigt utmanas av ett flöde av olika budskap? Det tittar Songming Feng, doktorand i företagsekonomi, närmare på i sin avhandling.  

 • SVT & DN Debatt uppmärksammar studie kring suicid

  2020-06-22
  Elin Fröding (tidigare Roos af Hjelmsäter), doktorand på Jönköping Academy vid Hälsohögskolan, Jönköping University, var medförfattare till en artikel i DN Debatt och medverkade i SVT Morgonstudion den 18 juni för att prata om sin forskning kring suicid.
 • “Vuxna behöver kanske ändra sin schablonbild över ungas drickande”

  2020-06-16
  Att ungdomar dricker alkohol har varit känt sedan länge, men den föreställning som vuxna ofta har av ungdomars drickande som något spontant och oorganiserat känns inte igen av ungdomarna själva. I artikeln “We are not like those who/.../sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth” har forskarna Birgitta Ander och Monika Wilinska vid Hälsohögskolan, Jönköping University, analyserat intervjumaterial där unga själva berättar om hur de planerar fester och alkoholintag.
 • Ny avhandling om arbetskraftsrörlighet i Sverige

  2020-06-15
  Orsa Kekezi, doktorand på Jönköping International Business School, disputerade den 10 juni på sin avhandling Labor mobility across jobs and space
 • Entreprenöriell erfarenhet ger lägre lön visar ny avhandling

  2020-06-10
  I sin avhandling, Post-entrepreneurship productivity, har Emma Lappi, Jönköping International Business School, undersökt vad som händer när entreprenörer lämnar företagandet för en anställning. Bland annat visar det sig att de får sämre lön än sina kollegor.
 • Tre licentiatseminarium samma vecka på JTH

  2020-06-10
  Under samma vecka i slutet av maj genomfördes tre licentiatseminarium på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Samtliga respondenter fick sina framläggningar godkända.
 • Ny avhandling om digital stress

  2020-06-08
  Magdalena Stadin, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University, disputerade 5 juni med sin avhandling "The digitalised work environment: Health, experiences and actions".
 • Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt?

  2020-06-05
  En rapport producerad av forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University visar i vilken utsträckning Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP) och liknande politiska initiativ utomlands kan förväntas leda till transformativ omställning.- ­Det talas mycket om att de strategiska innovationsprogrammen (SIP) hjälper till att åstadkomma disruptiva, transformativa omställningar för att främja hållbarhet och framtida grön teknik-industri, men det är inte vad de ursprungligen utformades för, säger medförfattaren Christian Sandström.
 • Kommunikationsmodell bidrar till patientsäkerhet inom äldrevård

  2020-06-04
  En ny avhandling från Högskolan Väst i samarbete med Jönköping University, belyser hur positiva vårdrelationer skapas och etableras i mötet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Avhandlingen utgår från en medicinsk äldrevårdenhet och visar tydligt sjuksköterskans roll i att skapa förutsättningar för en god relation och gemensamt ansvar.
Forskning