Nyhetsarkiv

 • Stipendium på 75 000 kronor för licentiat-avhandling


  Hannes Ewehag, Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor av Journalistfonden för sin avhandling "News from the Established Anti-Establishment"
 • Akademisk frihet i olika länder


  Vezir Aktas vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, på Jönköping University, JU, är ny docent. Vezir disputerade i socialpsykologi vid Hacettepe-universitetet i Ankara, Turkiet. Han har undervisat och forskat på HLK i tio år, och nu i mars tog han klivet upp till docent. Vezir Aktas forskning berör frågor som är viktiga för oss alla, forskare så väl som allmänhet, nämligen den om forskningens autonomi och yttrandefrihet. Hans forskning om den akademiska friheten har rönt internationell uppmärksamhet.
 • Musiklärandeplattform utvecklas med hjälp av JU-forskare


  Företaget Softwerk i Växjö har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en evidensbaserad musiklärandeplattform online som bygger på maskininlärning/AI-teknik. Utvecklingen kommer att ske tillsammans med bland annat forskare från Jönköping University (JU).
 • Årets inspiratör inom Sömn och hälsa


  Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk sjuksköterskeförening har i år på World Sleep Day den 19 mars tilldelat Marcus Gustafsson, adjunkt vid Hälsohögskolan, Jönköping University, utmärkelsen ”Årets inspiratör”.
 • Två nya avhandlingar från Tekniska högskolan


  Tim Heikkinen och Roaa Salim på Tekniska högskolan vid Jönköping University (JU) har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar.
 • Nu startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden


  Den 15 mars startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden där 16 doktorander ska bidra till industriell teknikutveckling på tolv företag. Jönköping University (JU) medverkar som ett av fem lärosäten i Smart Industry Sweden.
 • Skillnader i uppfattningen om vad karriär innebär


  Vad innebär egentligen ordet ”karriär” och betyder det samma sak för en arbetsgivare som en medarbetare? Ingela Bergmo-Prvulovic, universitetslektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, har forskat kring detta.
 • Ny rapport: Barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser


  Den 10 mars lanserade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en ny rapport som handlar om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, skriven av Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. I samband med lanseringen av rapporten gick de också ut med en webbföreläsning där Frida Lygnegård presenterar resultatet av rapporten.
 • Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse


  Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner.
 • Forskningsprojekt med Östersjöregionens åldrande befolkning i fokus


  Förra året bjöds professor Anita Björklund Carlstedt, på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, in som en av flera experter till projektet for Sustainable Working Life (SWL). Nio länder runt Östersjön är involverade i projektet som drivs av Baltic Sea Labour Forum och är bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Nu har projektet kommit en bit på vägen och deras första så kallade ”policy briefs” har offentliggjorts.
 • Ny forskning om balansen mellan innovation och daglig verksamhet


  Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt med sin dagliga verksamhet? Det har en grupp forskare från Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tagit reda på i samverkan med sex regionala företag genom forskningsprojektet Innovate.
 • Jönköpingsmodellen: Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande


  I Jönköpings län har Räddningstjänsten en bredare roll när det kommer till arbete med suicidprevention jämfört med vissa andra regioner i Sverige. Deras insatser kan vara livsavgörande visar en ny studie utförd av forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University, som i samarbete med Folkhälsomyndigheten undersökt den så kallade ”Jönköpingsmodellen”.
 • Amjad Al-Musaed på JTH huvudredaktör till bok om hållbar stadsplanering


  Amjad Al-Musaed, forskare och universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), är huvudredaktör och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” om hållbar stadsplanering och design. Boken är skriven av 54 forskare från universitet runt om i världen.
 • Kunddialog allt viktigare visar ny avhandling


  Interaktionen med sina följare på sociala medier blir allt viktigare visar Thomas Cyron, Jönköping International Business School, i sin avhandling ”How organizations incorporate insights from stakeholder communication: The role of media and modal affordances”.
 • Docentföreläsning om smartare konstruktioner med hjälp av gjutning


  Måndagen den 18 januari höll Jakob Olofsson sin docentföreläsning ”Casting, dinosaur skulls, cookies and trees: When differences unite into extraordinary structures’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Jakob Olofsson är numera docent vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.
 • Docentföreläsning: Ehsan Ghassemali


  Onsdagen den 13 januari höll Ehsan Ghassemali sin docentföreläsning ’’In Quest of High-Performance Metals’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Ehsan Ghassemali är docent i material och tillverkning, med inriktning gjutning, vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.
 • Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning


  Pontus Bäckström, doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, lade i slutet av förra året fram sin licentiatavhandling i pedagogik med namnet ”Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys”. Tidningen Skolvärlden har uppmärksammat den och publicerade i tisdags en lång intervju med Pontus.
 • Drygt 66 miljoner kronor till forskning och utbildning på Jönköping University


  KK-stiftelsen beviljar 66,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University (JU).- Vi är otroligt glada för KK-stiftelsens stöd, säger Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK.
 • Så lyckas introverta entreprenörer bli framgångsrika nätverkare


  Nätverkande är en av de viktigaste faktorerna för att bygga en startup från idé till konkurrenskraftigt framgångsrikt företag. Tillgång till nätverk utgör en plattform för inspiration och kunskap. Det skapar också möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Men alla företagare är inte utåtriktade och självklara nätverkare, faktum är att många företagare har en introvert personlighet som kan innebära att de saknar motivation och har problem med att ha och ta kontakt med andra. Mark Zuckerberg, Larry Page och Bill Gates är exempel på introverta personligheter som lyckats bli framgångsrika företagare och ledare.
 • Fordonsindustrin söker lättare och smartare lösningar


  Fordonsindustrin söker ständigt efter nya sätt att tillverka mer bränsle- och energisnåla bilar. Samtidigt ställs krav på minskade koldioxidutsläpp och en ökad hållbarhet ur ett livscykelperspektiv bland annat utifrån lagstiftning och kunders behov. Detta har lett till användningen av komponenter som är både lätta och starka förväntas öka inom bilindustrin i framtiden.
Forskning