Nyhetsarkiv

 • Drygt 66 miljoner kronor till forskning och utbildning på Jönköping University


  KK-stiftelsen beviljar 66,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University (JU).- Vi är otroligt glada för KK-stiftelsens stöd, säger Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK.
 • Så lyckas introverta entreprenörer bli framgångsrika nätverkare


  Nätverkande är en av de viktigaste faktorerna för att bygga en startup från idé till konkurrenskraftigt framgångsrikt företag. Tillgång till nätverk utgör en plattform för inspiration och kunskap. Det skapar också möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Men alla företagare är inte utåtriktade och självklara nätverkare, faktum är att många företagare har en introvert personlighet som kan innebära att de saknar motivation och har problem med att ha och ta kontakt med andra. Mark Zuckerberg, Larry Page och Bill Gates är exempel på introverta personligheter som lyckats bli framgångsrika företagare och ledare.
 • Fordonsindustrin söker lättare och smartare lösningar


  Fordonsindustrin söker ständigt efter nya sätt att tillverka mer bränsle- och energisnåla bilar. Samtidigt ställs krav på minskade koldioxidutsläpp och en ökad hållbarhet ur ett livscykelperspektiv bland annat utifrån lagstiftning och kunders behov. Detta har lett till användningen av komponenter som är både lätta och starka förväntas öka inom bilindustrin i framtiden.
 • Ny inköpsmodell för Försvarsmakten


  Myndigheter och organisationer med beredskapskrav har behov av andra inköpsstrategier, jämfört med privata näringslivet. Thomas Ekström, lärare vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, har i sin doktorsavhandling utvecklat en ny modell för inköp som är praktiskt användbar och tar hänsyn till dessa speciella behov.
 • ITAB valde Smart Industry Sweden för att växa på marknaden


  Jönköpingsföretaget ITAB har gått in i Forskarskolan Smart Industry Sweden för att växa på marknaden.- Vi hoppas även bredda vårt kontaktnät inom näringslivet och högskolan, säger Tobias Pettersson, ITAB:s doktorand inom Smart Industry Sweden.
 • Ett colombiansk jordbruksfamiljs entreprenöriella resa


  Enrique Sandino Vargas doktorsavhandling belyser hur olika faktorer som familjerelationer, historiska händelser och specifika situationer påverkar en jordbruksfamiljs familjeföretag i Colombia. Han har studerat familjen Cabreras entreprenöriella resa: som utgår från ett framgångsrikt familjeföretag som blev fördrivna från sin mark på grund av väpnade konflikter. När sedan fredsprocessen i Colombia undertecknades fick familjen tillbaka marken, vilket ledde till att de idag står inför ett beslut om att eventuellt återaktivera familjens jordbruksföretag.
 • Ny podcast diskuterar social innovation och hållbart företagande


  Media, Management and Transformation Center (MMTC) vid Jönköping International Business School (JIBS) har lanserat en ny podcastserie som sammanför forskare och utövare för att prata om nyckelfrågorna i övergången till en cirkulär ekonomi.
 • Ständigt nya utmaningar för tillverkningsföretag


  Tillverkningsföretag över hela världen står ständigt inför nya utmaningar, såsom globalisering, outsourcing och ökande kundkrav. I en ny avhandling från Tekniska Högskolan i Jönköping belyser Fredrik Tiedemann några av de utmaningar som efterfrågedrivna tillverkningsföretag står inför, när det gäller att hantera sina försörjningskedjor.
 • 5,8 miljoner till projektet SATSA


  Vetenskapsrådet har beviljat ett projektbidrag på 5,8 miljoner till projektet: SATSA – Strukturell ansats i undervisning som grund för hållbart aritmetiklärande som ska pågå i fyra år. Anna-Lena Ekdahl, Universitetslektor i Didaktik på HLK, är en av tre forskare i projektet.
 • Fokus på amerikanska presidentvalet


  Två av Jönköping Universitys forskare har bloggat om olika aspekter på det amerikanska presidentvalet på bloggplattformen Vertikals.
 • Ny avhandling om stress och hälsoproblem för ambulanspersonal


  Kåre Karlsson, till vardags ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus, har framgångsrikt försvarat sin avhandling Health problems and work-related stress in Swedish ambulance personnel på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Docentföreläsning: Marcel Garz


  Torsdagen den 15 oktober höll Marcel Garz sin docentföreläsning ’’The Dilemma of the Contemporary Media Company’’ på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Marcel Garz är universitetslektor och tillhör forskningscentret Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS.
 • Docentföreläsning: Anette Karltun


  Onsdagen den 30 september höll Anette Karltun sin docentföreläsning ’’Mänskligt informationsprocessande centralt för arbetsprestation’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Anette Karltun är docent i Arbetsorganisation vid Avdelningen för logistik och verksamhetsledning på JTH.
 • Beröm till JTH för väl genomförd SPS-konferens


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) anordnade den 7-8 oktober SPS 2020 (Swedish Production Symposium) och har fått beröm från flera håll för en välplanerad och väl genomförd konferens.- Det känns fint för oss att få den responsen. Det sätter oss på kartan, säger Kristina Säfsten, ordförande för SPS-konferensen.
 • Hur platser och objekt påverkar innovationsarbete


  Marta Caccamos doktorsavhandling undersöker hur platser och objekt, både fysiska och digitala, påverkar innovationsarbetet, när många olika människor är inblandade. Hennes studie visar att när ett utrymme för innovation utformas så är det inte självklart att en lösning fungerar för alla. Organisationer bör snarare titta på vilket projekt som ska bedrivas, vilka personer som är inblandade och vilket sammanhang de arbetar i.
 • 3,9 miljoner kronor till forskning om mobilisering i den salafi-jihadistika miljön


  Forskningsprojektet Efter kalifatet – Mobilisering av kvinnor och män i den salafi-jihadistiska miljön i Sverige med Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation som projektledare, har beviljats 3,9 miljoner kronor i stöd från Forte.
 • Samarbetar med kommuner inom forskningsbaserad undervisning


  Sedan några år tillbaka deltar Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University i två ULF-projekt, ett med Vaggeryds kommun och ett med Habo kommun.
 • Träning gör dig smart – ny studie av Peter Blomstrand


  Nyligen publicerade Peter Blomstrand, adjungerad forskare till Hälsohögskolan vid Jönköping University, studien “Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults—A systematic review” i den vetenskapliga tidskriften Translational Sports Medicine. Artikeln har fått internationellt medialt genomslag och uppmärksammats av flera stora tidningar.
 • HLK-student fick pris för Årets examensarbete


  Malin Holmbom, som har studerat Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, har vunnit utmärkelsen Årets examensarbete i NATDID:s tävling.
 • Docentföreläsning: Jessica Elfsberg


  Tisdagen den 15 september kl. 10.00-12.00 håller Jessica Elfsberg sin docentföreläsning ”Cast Iron Parts in Heavy Duty Vehicles’’ på Jönköping University.
  Jessica Elfsberg har en doktorsexamen (PhD) från KTH och är i dagsläget anställd på Scania CV AB där hon arbetar med utveckling av gjutna material för tunga fordon och motorer.
Forskning