Verksamheten på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, syftar till att främja hälsa och välfärd. Detta gör vi genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap i syfte att bidra till förnyelse och ökad kvalitet inom hälsa och välfärd.

Händer på Jönköping Academy

Nyheter

Följ oss