Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med vår verksamhet ska vara att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Händer på Jönköping Academy

Nyheter

Kalendarium

Inga kalenderhändelser för tillfället

Följ oss